Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem op agenda VOB-regiobijeenkomsten

Nieuwsbericht
Vergelijken
12 oktober 2020
Het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB) staat de komende weken op de agenda tijdens de VOB-regiobijeenkomsten. Chris Wiersma, ‘wegvoorbereider’ voor de laatste kilometers, gaat tijdens de online bijeenkomsten in gesprek met de bibliotheekdirecteuren over de uitkomsten van een reeks onderzoeken die de KB heeft laten uitvoeren.
Inhoudsblokken

Het beeld van een CLB is een stuk duidelijker, maar compleet is het nog niet.

Vandaar de gesprekken hierover tijdens de regiobijeenkomsten. Aan bod komen daar het conceptrapport dat Wiersma schreef, de keuzes die hij voorstelt, wat eventueel anders moet en wat moet worden toegevoegd of weggelaten.

Eind oktober komt er een definitieve versie van het rapport. Dit kunnen de bibliotheken en POI’s gebruiken om eind 2020 te beslissen over hun deelname aan het CLB. We houden jullie op de hoogte.

Chris Wiersma