Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Continuering samenwerking Belastingdienst

Nieuwsbericht
Vergelijken
12 oktober 2022
2022 is het laatste jaar van het huidige convenant (2019-2022) dat de KB namens de bibliotheken heeft met de Belastingdienst. KB en Belastingdienst zijn voornemens om de samenwerking rond belastinghulp in de bibliotheken in 2023 te continueren.
Inhoudsblokken
Medewerker helpt vrouw met belastingaangifte

De laatste hand wordt gelegd aan een samenwerkings­convenant. Dit convenant vormt de basis voor een meerjarige subsidie­regeling vanaf 2023 voor bibliotheken.

Deze regeling zal grotendeels in lijn zijn met de lopende subsidie­regeling: het bieden van inhoudelijke hulp bij Belastingen, met meer aandacht voor Toeslagen, inmiddels een aparte uitvoerings­organisatie.

Bij de inhoud en de procedure van het nieuwe convenant is ook de VOB betrokken.

De bibliotheken hebben in de samenwerking een organiserende en faciliterende rol, terwijl maatschappelijke partners de inhoudelijke hulp bieden.

De bijdrage voor bibliotheken wordt iets hoger. Naar verwachting kunnen bibliotheken in december 2022 of januari 2023 de subsidie­aanvraag indienen.

Voorbereiding aangifteperiode

We realiseren ons dat de nieuwe regeling krap op de nieuwe subsidieperiode zit. Gezien de ervaringen met de vorige 2 convenanten én het netwerk dat inmiddels is opgebouwd, gaan we ervan uit dat bibliotheken de aangifteperiode 2023 op dezelfde manier kunnen voorbereiden als voorgaande jaren.

Zodra we meer weten, komen we met nadere informatie.