Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Convenant Belastingdienst en Toeslagen

Nieuwsbericht
Vergelijken
7 september 2022
2022 is het laatste jaar van het huidige convenant met de Belastingdienst. Begin oktober vindt bestuurlijk overleg plaats over het vervolg. De VOB is hierbij ook betrokken. Na het overleg volgt meer informatie over de samenwerking vanaf 2023.
Inhoudsblokken
Medewerker helpt man met belastingaangifte

We informeren je hierover via Bnetwerk en de Nieuwsbrief Bibliotheek en basisvaardigheden.

Bibliotheekmonitor Belastingdienst

Verder attenderen we je graag op het invullen van de Bibliotheekmonitor Belastingdienst. Dit onderzoek is begin augustus gestart. Het onderzoekt welke diensten bibliotheken hebben aangeboden rond digitale vaardigheden in de aangifteperiode van 2022. En hoeveel mensen zijn bereikt met belastingspreekuren en invulcursussen. Daarnaast komt de samenwerking met externe partners binnen deze samenwerking aan bod.
Maakt jouw bibliotheek gebruik van de subsidieregeling Belastingdienstverlening? Dan is het invullen van de vragenlijst verplicht. Hiermee voldoet de bibliotheek aan de verantwoording voor de besteding van de subsidie. Je kunt de vragenlijst tot eind september invullen.

Klik voor meer informatie over de jaarlijkse Bibliotheekmonitor Belastingdienst, waaronder de planning.