Informatie voor het bibliotheeknetwerk

CoronaMelder-app in de bibliotheek

14 september 2020
Bibliotheken kunnen burgers ondersteunen met informatie over en bij de installatie van de CoronaMelder. Dit is de app van het ministerie van VWS om mensen met corona op te sporen. In augustus hebben nagenoeg alle bibliotheken in Twente en Drenthe hiermee een pilot gedaan.
Inhoudsblokken

Het Covid19-virus heeft de wereld op z’n kop gezet. Tot er een vaccin is, proberen overheden het virus zo goed mogelijk in te dammen. Een van de maatregelen die de Nederlandse overheid hiervoor wil introduceren, is het gebruik van de app CoronaMelder.

In augustus heeft een pilot met de CoronaMelder plaatsgevonden in Drenthe en Twente. Aan bibliotheken is gevraagd ondersteuning te bieden aan burgers bij de introductie van de CoronaMelder.

Afbeelding
Animatietekening van hand met smartphone met CoronaMelder app
Body

Veel bibliotheken in deze regio’s hebben dit voortvarend opgepakt. De bevindingen uit deze pilot zijn dan ook overwegend positief.

Body

Burgers helpen; kansen voor de bibliotheek

Als de politieke besluitvorming meezit, kan de app al vanaf begin oktober landelijk worden uitgerold. Wij beseffen uiteraard dat de doorlooptijd erg kort is, maar tegelijkertijd zien wij het als een uitgelezen kans om de maatschappelijke rol van de bibliotheek verder in te vullen. Met name kwetsbare burgers zullen immers vragen hebben over de app en het installeren ervan. Deze bevinding werd gedeeld door de pilot-bibliotheken. Wij hopen van harte dat ook jouw bibliotheek deze rol op zich wil nemen.

Bevindingen pilots

Het liep niet meteen storm, maar toch zijn er in Drenthe in 10 dagen 12 mensen geweest bij 7 bibliotheken. In Twente zijn er in 7 dagen 10 vragen gesteld. Het beantwoorden kostte de medewerkers ongeveer 10 minuten per klant.

Het heeft de bibliotheken weinig tijd gekost om de dienstverlening te communiceren. Dit kwam mede door de ondersteuning van de POI’s en de kant-en-klare materialen. Omdat het thema veel in het nieuws is, heeft de dienstverlening veel (lokale) media-aandacht gekregen.

Burgers hadden niet alleen vragen over de installatie, maar ook over privacy-kwesties rondom de app (zie ook hierna). Het factsheet met handleiding voor medewerkers, beschikbaar gesteld door VWS, geeft voldoende houvast om burgers te kunnen helpen.

Rol bibliotheek

Het feit dat mensen vragen stellen over privacy-gerelateerde kwesties biedt een goede kans om hen te helpen een weloverwogen keuze te maken om de app (wel of niet) te downloaden. Het past bij de rol van de bibliotheek om burgers op basis van onafhankelijke informatie in staat te stellen zelf keuzes te maken. Wij adviseren daarom om mensen te wijzen op - zo onafhankelijk mogelijke - websites van instellingen. Hiervoor hebben wij - met de wetenschap van nu - een selectie gemaakt.

Samengevat bekleden de bibliotheken dan twee rollen:

  1. Toegang geven tot betrouwbare informatie om een weloverwogen keuze te kunnen maken
  2. Hulp bieden bij installatie en gebruik van de app

Ondersteuning voor bibliotheken

Body

De KB, SPN en VWS ondersteunen bibliotheken met materialen:

 * Deze publicaties volgen uiterlijk begin oktober op de themapagina.