Informatie voor het bibliotheeknetwerk

CoronaMelder-app in de bibliotheek

Nieuwsbericht
5 oktober 2020
Bibliotheken kunnen burgers ondersteunen met informatie over en bij de installatie van de CoronaMelder. Dit is de app van het ministerie van VWS om mensen met corona op te sporen. In augustus hebben nagenoeg alle bibliotheken in Twente en Drenthe hiermee succesvol een pilot gedaan. Bibliotheken ontvangen informatiemateriaal dat ze kunnen bijbestellen. De app werd zaterdag 10 oktober gelanceerd.
Inhoudsblokken

Startpakket

De hoofdvestiging van elke bibliotheek ontvangt in de week van 19 oktober van het ministerie van VWS een pakket flyers en posters. Dit pakket wordt gestuurd ter attentie van de collega Marketingcommunicatie. Heb je meer informatiemateriaal nodig voor alle vestigingen, dan kun je een mail sturen aan partnerships@minvws.nl.

Ondersteuning voor bibliotheken

De KB, SPN en VWS ondersteunen bibliotheken met materialen:

Animatietekening van hand met smartphone met CoronaMelder app

En daarnaast dus het startpakket van VWS.

Rol bibliotheek

Het feit dat mensen vragen stellen over privacy-gerelateerde kwesties biedt een goede kans om hen te helpen een weloverwogen keuze te maken om de app (wel of niet) te downloaden. Het past bij de rol van de bibliotheek om burgers op basis van onafhankelijke informatie in staat te stellen zelf keuzes te maken. Wij adviseren daarom om mensen te wijzen op - zo onafhankelijk mogelijke - websites van instellingen. Hiervoor hebben wij - met de wetenschap van nu - een selectie gemaakt. Deze websites zijn te vinden op de themapagina.

Samengevat bekleden de bibliotheken dan twee rollen:

  1. Toegang geven tot betrouwbare informatie om een weloverwogen keuze te kunnen maken
  2. Hulp bieden bij installatie en gebruik van de app

Zie ook als voorbeeld de pagina CoronaMelder van dBieb, voor het publiek.  

Bevindingen pilots

In augustus heeft een pilot met de CoronaMelder plaatsgevonden in Drenthe en Twente. Aan bibliotheken is gevraagd ondersteuning te bieden aan burgers bij de introductie van de CoronaMelder. Veel bibliotheken in deze regio’s hebben dit voortvarend opgepakt. De bevindingen uit deze pilot zijn dan ook overwegend positief.

Het liep niet meteen storm, maar toch zijn er in Drenthe in 10 dagen 12 mensen geweest bij 7 bibliotheken. In Twente zijn er in 7 dagen 10 vragen gesteld. Het beantwoorden kostte de medewerkers ongeveer 10 minuten per klant.

Het heeft de bibliotheken weinig tijd gekost om de dienstverlening te communiceren. Dit kwam mede door de ondersteuning van de POI’s en de kant-en-klare materialen. Omdat het thema veel in het nieuws is, heeft de dienstverlening veel (lokale) media-aandacht gekregen.

Burgers hadden niet alleen vragen over de installatie, maar ook over privacy-kwesties rondom de app. Het factsheet met een handleiding voor medewerkers, beschikbaar gesteld door VWS, geeft voldoende houvast om burgers te kunnen helpen.