Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dashboard Fysieke collectie openbare bibliotheken gepubliceerd

Nieuwsbericht
Vergelijken
22 mei 2023
Het nieuwe dashboard Fysieke collectie openbare bibliotheken is gepubliceerd. In dit dashboard vind je informatie over onder andere het gebruik van de fysieke collecties in OB’s. Het is een aanvulling op de collectie kerngegevens die met de jaarlijkse Gegevenslevering Wsob bij bibliotheken worden opgevraagd.
Inhoudsblokken

Hulpmiddel voor collectiebeleid

Jonge vrouw zit op de grond in een bibliotheek en leest een boek.

Het nieuwe dashboard geeft bibliotheken en POI’s inzicht in de omvang, samenstelling en het gebruik van de fysieke collectie van openbare bibliotheken. De gegevens worden getoond op landelijk niveau, maar je kunt ook filteren op provincie, omvang van het werkgebied, bibliotheekorganisatie en -locatie. Zo kun je het dashboard gebruiken om collectiebeleid op te stellen, te evalueren, optimaliseren en te verantwoorden.

Aanvulling collectie kerngegevens

Het dashboard is een aanvulling op de collectie kerngegevens die met de jaarlijkse Gegevenslevering Wsob bij bibliotheken worden opgevraagd. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de collectiedata die vanuit de bibliotheeksystemen doorgestuurd worden naar het datawarehouse van de KB. Het dashboard geeft antwoord op vragen als: Hoeveel procent van de collectie bestaat uit unieke titels? Hoeveel wordt er per materiaalsoort jaarlijks aangekocht en gesaneerd? Hoeveel bibliotheekleden maken actief gebruik van de collectie, in totaal en per leeftijdscategorie? 

Voor en door het netwerk

Het dashboard is ontstaan vanuit de netwerksamenwerking Haal meer uit data (Hamud). Hierin maken bibliotheken, POI’s en de KB zich samen sterk voor datageïnformeerd werken in het bibliotheeknetwerk. Collectie-experts uit het netwerk hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het dashboard, bijvoorbeeld bij het opstellen van de huidige en toekomstige indicatoren in en het testen van het dashboard voor publicatie. Zo zorgen we dat het dashboard zo goed mogelijk aansluit op de collectievraagstukken die in het netwerk spelen.

Doorontwikkeling

Het dashboard Fysieke collectie wordt jaarlijks geëvalueerd, aangevuld met nieuwe data en nieuwe indicatoren. Ook kan tussentijds feedback vanuit het netwerk worden doorgegeven. Deze wordt meegenomen in de evaluatie en doorontwikkeling van het dashboard. Daarnaast bewaken we de samenhang met de Gegevenslevering Wsob en wordt waar mogelijk gebruikgemaakt van dezelfde definities en benchmarks. Mogelijke verschillen tussen het dashboard Bibliotheekstatistiek en de collectiedata in dit dashboard komen voort uit verschillen tussen de (geautomatiseerde) mapping van het bibliotheeksysteem naar het datawarehouse van de KB en de (handmatige) opgave in de jaarlijkse Gegevenslevering Wsob. 

Wil je de mapping voor jouw bibliotheek of provincie samen met de experts van het datawarehouse onder de loep nemen om eventuele verschillen te onderzoeken? Neem dan contact op via datawarehouse@kb.nl

Afbeelding
Persoon zit op een stoel en leest een boek in een bibliotheek tussen de boekenkasten.