Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dashboard Informatiepunten Digitale Overheid gepubliceerd

Nieuwsbericht
Vergelijken
20 april 2023
Sinds de start van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) in 2019 wordt data verzameld over de bezoekers en de gestelde vragen. De resultaten van deze IDO-registraties uit de Outputregistratietool heeft de KB verwerkt in een interactief dashboard. De landelijke ontwikkeling van de IDO’s sinds 2019 wordt zo visueel in beeld gebracht. Daarnaast het is mogelijk om te filteren op jaar, provincie, gemeente en bibliotheekorganisatie en -locatie. Zo kan de data uit de Outputregistratietool ingezet worden om de IDO-dienstverlening te evalueren, optimaliseren en verantwoorden.
Inhoudsblokken

Over het dashboard

Het Dashboard Informatiepunten Digitale Overheid geeft de registraties visueel weer die zijn ingevoerd in de Outputregistratietool. Met de Outputregistratietool kunnen bibliotheken de gegevens over het IDO en de daar gestelde vragen gemakkelijk, systematisch en uniform registreren. De resultaten - nu weergegeven in het dashboard – bieden een tussentijdse indruk van de IDO-opbrengsten, op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Naast data over de gestelde vragen bevat het dashboard ook data over de registrerende IDO-locaties, zoals het aantal, openingstijden en bemanning. Nieuwe IDO's geven deze informatie door bij aanmelding voor de Outputregistratietool. Het dashboard wordt aan het begin van ieder kwartaal bijgewerkt met de registraties die in de voorafgaande drie maanden zijn ingevoerd. 

IDO Dashboard

Wat kun je met de data uit het dashboard?

De resultaten uit het dashboard zijn belangrijk voor de feedbackloop; hiermee kan landelijk en lokaal het IDO-aanbod geëvalueerd en verbeterd worden. Daarnaast is het een belangrijk instrument voor de verantwoording, zowel landelijk als lokaal. Het dashboard biedt antwoord op vragen als: waar gaan de vragen van de bezoekers over? Krijgen de IDO-medewerkers daar de juiste kennis- en vaardigheidstrainingen voor? Wordt er over een onderwerp opvallend veel gevraagd? Kunnen we de verantwoordelijke overheidsorganisatie adviezen geven over verbetering van hun dienstverlening? Worden er vragen gesteld over organisaties die nog niet aangesloten zijn bij het IDO? 

Tussenstand en terugblik

Data over IDO’s wordt niet alleen met de Outputregistratietool verzameld. Ook in de Bibliotheekmonitor-metingen wordt gekeken naar de IDO-dienstverlening. De Outputregistratietool biedt een vorm van continue registratie, waardoor het dashboard eens per kwartaal inzicht kan bieden in de tussenstand. De Bibliotheekmonitor-metingen bieden eens per jaar een terugblik op de dienstverlening in het vorige kalenderjaar. De definitieve aantallen (o.a. IDO’s, gestelde vragen) worden in de jaarlijkse Bibliotheekmonitor-meting Basisvaardigheden vastgesteld. Samenvattend: het dashboard biedt een tussentijdse indruk van de IDO-opbrengsten; de Bibliotheekmonitor geeft het volledige overzicht en de definitieve cijfers van het vorige kalenderjaar. 

Doorontwikkeling IDO-registratieformulier

Het registratieformulier uit de Outputregistratietool wordt jaarlijks geëvalueerd, en de feedback wordt gebruikt voor de doorontwikkeling van het formulier. Op de Nationale IDO Dag 2023 tijdens de sessie Monitoring Digitale inclusie is een nieuwe feedback-ronde ingezet. Voor 2023 staan o.a. al een verbeterde kalenderweergave en een betere afstemming met G!DS (voor achtergrondkenmerken van de locaties) op de wensenlijst. Maak jij gebruik van het registratieformulier of van de data die ermee verzameld wordt en wil je meedenken over de doorontwikkeling? Laat je feedback dan achter in dit formulier.