Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Denk mee over de integratie van de Bibliotheekmonitor, Impactmonitor en Outputregistratietool

Nieuwsbericht
Vergelijken
23 mei 2023
Om de beste maatschappelijke programma’s neer te zetten, is inzicht in hoe bibliotheken hun maatschappelijke functie invullen en de impact die zij daarmee teweegbrengen in de samenleving van groot belang. DESAN Research Solutions ontwikkelt voor de KB een toekomstbestendig onderzoeksplatform waarmee dit in kaart gebracht kan worden. De huidige Bibliotheekmonitor, Outputregistratietool en Impactmonitor worden in dit platform geïntegreerd. Ben je benieuwd hoe dat eruit komt te zien? En wil je meedenken over de optimale gebruikerservaring? Op donderdag 8 juni presenteert DESAN in een online bijeenkomst de eerste schetsen voor het nieuwe platform en is er ruimte voor feedback en tips van toekomstige gebruikers.
Inhoudsblokken

Sneak preview

De KB en DESAN Research Solutions hebben de afgelopen maanden een aantal voorbereidingen getroffen voor de integratie van de huidige Bibliotheekmonitor, Outputregistratietool en Impactmonitor. De gewenste functionaliteiten en verschillende gebruikersperspectieven zijn door DESAN verwerkt in een aantal wireframes: de bouwtekeningen voor het nieuwe onderzoeksplatform. Hierin zijn alle inhoudelijke aspecten van het platform opgenomen, zoals navigatie, indeling en inhoud. Zo kunnen de wireframes ingezet worden om het concept te toetsen in het bibliotheeknetwerk, voordat ze verder grafisch en technisch uitgewerkt worden. 

 

Kijk en denk je mee?

Op donderdag 8 juni presenteert DESAN de wireframes aan toekomstige gebruikers uit het bibliotheeknetwerk. Deze online bijeenkomst wordt georganiseerd via Microsoft Teams en duurt van 9:30 tot 11:00 uur. Maak jij momenteel gebruik van de Bibliotheekmonitor, Outputregistratietool of Impactmonitor en ben je benieuwd naar de integratie van deze instrumenten? Of heb je concrete tips die je graag met DESAN en de KB wil delen? Meld je dan aan via bibliotheekonderzoek@kb.nl. Kun je niet aanwezig zijn, maar wil je via de mail jouw tips met ons delen? Ook dat kan via bibliotheekonderzoek@kb.nl

Van 3 instrumenten naar 1 integrale tool 

De afgelopen jaren zijn in opdracht van de KB 3 verschillende onderzoeksinstrumenten ontwikkeld om dit in kaart te brengen: de Bibliotheekmonitor, de Outputregistratietool en de Impactmonitor. De data die met deze instrumenten verzameld is, wordt gepubliceerd en in bredere maatschappelijke context geplaatst op Bibliotheekinzicht. Eind 2022 is een Europese aanbesteding uitgezet om deze instrumenten voor dataverzameling en rapportage onder te brengen in één integrale tool, functionaliteit voor en achter de schermen gelijk te trekken en beter te laten aansluiten op de wensen van de bibliotheken, POI’s, bibliotheekbezoekers en onderzoekers. Dit nieuwe onderzoeksplatform gaat verder onder de naam Bibliotheekmonitor, omdat deze naam de brede lading dekt en inmiddels erg bekend is in het bibliotheeknetwerk.

Onderdeel van de Cockpit

De afgelopen jaren waren de bibliotheekstatistieken tekenend voor de verschuiving van de traditionele uitleenbibliotheek naar de brede maatschappelijke bibliotheek. Om inzichtelijk te maken hoe openbare bibliotheken hun maatschappelijke functie invullen en welke impact zij daarmee teweegbrengen in de samenleving, zijn onderzoeks- en monitoringinstrumenten nodig waarmee bibliotheken op structurele en systematische wijze hun inzet en dienstverlening kunnen meten, monitoren en rapporteren. Deze wens wordt extra bekrachtigd in het Bibliotheekconvenant en de daaruit voortvloeiende Netwerkagenda. Hierin is vastgelegd dat de KB een digitale infrastructuur voor onderzoek en kennisdeling ontwikkelt en onderhoudt. Bestaande instrumenten, waaronder de vernieuwde Bibliotheekmonitor, worden geïntegreerd en beter toegankelijk gemaakt via de Cockpit, die datageïnformeerd werken stimuleert en faciliteert.