Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Denk mee over nieuwsbrief Basisvaardigheden

Nieuwsbericht
Vergelijken
7 september 2022
In de afgelopen jaren zijn bibliotheken steeds meer gaan doen rond basisvaardigheden. Denk aan thema's als Gezondheid en Werk & Inkomen. Die uitbreiding zien we terug in de Nieuwsbrief Bibliotheek en basisvaardigheden, die is meegegroeid. Dat roept de vraag op hoe we de nieuwsbrief leesbaar kunnen houden. Voor het antwoord hebben we jou nodig!
Inhoudsblokken
Collage van 5 halve gezichten

Binnenkort steken we de koppen bij elkaar om te kijken of we op de goede weg zitten met de nieuwsbrief. En hoe die zich verhoudt tot andere kanalen waarlangs jullie informatie ontvangen en uitwisselen.

De belangrijkste vraag is natuurlijk hoe jullie dit ervaren: wat vind je goed en minder goed aan de nieuwsbrief? Waarom lees je 'm? Of waarom niet en wanneer zou je dat wel doen?

Uitnodiging

Duidelijk is dat wij dit niet voor jullie kunnen invullen. Daarom nodigen we graag collega's van bibliotheken en POI's uit om mee te denken. We streven naar een gevarieerd gezelschap: collega's uit diverse organisaties en met verschillende werkterreinen. We denken aan 2 online sessies: om ervaringen en ideeën op te halen, en om een voorstel te bespreken.

Heb je ideeën hoe het beter kan en wil je deelnemen aan het overleg? Stuur dan een mail aan Karin. Fijn als je erbij zet of je een of meer thema's in je pakket hebt en hoeveel uren je werkt, maar dat hoeft natuurlijk niet. Vermeld je wel even in welke bibliotheek je werkt?

Veel dank alvast!