Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Designdag Cockpit: verslag en vervolg

Nieuwsbericht
Vergelijken
28 september 2022
Op 12 juli organiseerde het Fieldlab Kennis & Kwaliteit een eerste Designdag over de inrichting van de Cockpit. Bibliotheken, POI’s en stakeholders gingen samen aan de slag om antwoord te geven op de vraag: hoe kunnen we de Cockpit zo inrichten dat gebruikers hem willen en kunnen gebruiken? Op 28 november vindt een tweede Designdag plaats en duiken we dieper in de data waarmee we onze impact kunnen tonen.
Inhoudsblokken

Vragen tijdens de Designdag

In de Cockpit kunnen bibliotheken, POI’s, gemeenten en andere stakeholders straks zichtbaar maken voor welke veranderingen openbare bibliotheken zorgen. Het gaat met name om de drie grote maatschappelijke opgaven zoals die in het Bibliotheekconvenant en de Netwerkagenda staan: het bevorderen van lezen, het stimuleren van participatie in de informatiesamenleving en het aanmoedigen van een leven lang ontwikkelen. Maar hoe bepalen we welke data relevant is? Hoe kunnen we de Cockpit zo inrichten dat alle doelgroepen er iets aan hebben? En hoe zorgen we ervoor dat het netwerk niet om de Cockpit heen kan? Deze en andere vragen over de inhoud en inrichting van de Cockpit stonden centraal tijdens de Designdag onder begeleiding van Groowup.

Uitwerking

Om de designvraag te beantwoorden, gingen de deelnemers aan de slag met de uitwerking van een aantal storyboards. Daaruit kwamen vijf aandachtspunten voor de ontwikkeling van de Cockpit naar voren:

  1. Relevantie van de informatie: afgestemd op de gebruiker en diens vraag;
  2. Ruimte voor duiding, zoals toelichting, best practices, storytelling en veelgestelde vragen;
  3. Het gebruik van data: filters, verschillende weergaven en exporteermogelijkheden voor verder gebruik;
  4. De Cockpit als interactief kennisplatform, met ruimte voor uitwisseling, feedback en het versturen van updates;
  5. Techniek, met de mogelijkheid te personaliseren, favorieten te markeren en te gebruiken op verschillende devices.

Groowup heeft deze aandachtspunten en de storyboards van de deelnemers uitgewerkt tot prototypen van de homepage en enkele onderdelen van de Cockpit. De aandachtspunten en prototypen zijn terug te vinden in dit verslag van de Designdag.

Designdag II: de data-editie

Het resultaat van de Designdag vormt belangrijke input voor het ontwerp van de Cockpit. Terwijl de KB dit meeneemt in de gesprekken met de ontwerpers en ontwikkelaars, werken we vanuit het Fieldlab verder aan de inhoud van de Cockpit. Op 28 november organiseren we een volgende Designdag in Utrecht. Tijdens die dag staat de data centraal: met welke data kunnen we het verhaal over onze landelijke, provinciale en lokale bijdragen aan de drie maatschappelijke opgaven het beste vertellen en onderbouwen?

Denk je mee?

Wil je deelnemen aan de tweede Designdag over data? Geef je dan op vóór 31 oktober via een mail aan Pepijn Lemmens (p.lemmens@cubiss.nl). Je hoeft niet technisch of creatief te zijn, maar het is fijn als je ervaring hebt met bibliotheekdata, KPI’s of andere sturingsinformatie.

Over de Fieldlabs

Vanuit de Netwerkagenda zijn vier landelijke Fieldlabs, waaronder het Fieldlab Kennis & Kwaliteit (Midden-Zuid), van start gegaan om de innovatie in het openbare bibliotheeknetwerk te versterken en te versnellen. De Fieldlabs zijn erop gericht innovaties te ontwikkelen, te testen en breed toe passen. De thema’s waarmee de Fieldlabs aan de slag gaan, zijn gerelateerd aan de maatschappelijke opgaven uit de agenda, complexe klantvragen en nieuwe technologie. Kern van de vier landelijke Fieldlabs is werken aan complexe problemen met een landelijke impact, van belang voor de drie lagen in het netwerk: de bibliotheken, POI’s en de KB. Met deze betrokken partijen wordt twee jaar lang aan een vraagstuk gewerkt. Partners worden zowel binnen als buiten de sector gezocht, om zo tot goede ideeën en een goede aanpak te komen.