Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digital Travellers: inventarisatie leermiddelen gereed

13 mei 2020
Met het inventariseren van de leermiddelen is de eerste fase van het Erasmus+ project Digital Travellers afgerond. Die afronding zou op 29 april gemarkeerd worden met een bijeenkomst van de zes partnerorganisaties bij de KB in Den Haag. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus vond deze bijeenkomst, heel toepasselijk, volledig online plaats.
Inhoudsblokken

Het Digital Travellers (DT) project is een Europees gefinancierd project waarin zes bibliotheekorganisaties uit Finland, Polen, Belgi├ź en Nederland samenwerken. Doel is om de digitale vaardigheden te verbeteren van mensen die niet volledig kunnen meedoen in de digitale samenleving.

Afbeelding
Digital Travellers-logo
Body

Een project dat nodiger blijkt dan ooit, nu door de coronamaatregelen in de meeste Europese landen het werk, onderwijs en sociale leven zich grotendeels online afspelen.

Digital Travellers

In het project wisselen de deelnemende partijen leermiddelen en ervaringen uit. En ze bouwen gezamenlijk een Europese database waaruit bibliotheekmedewerkers kunnen putten die trainingen digitale vaardigheden verzorgen. Ook worden in de vier deelnemende landen in totaal 80 bibliotheekmedewerkers opgeleid om digitaal kwetsbare burgers beter te kunnen bedienen. Elk land zet pilots op om in totaal 4.000 mensen digitaal vaardiger te maken.

Afbeelding
Afbeelding
Vijf deelnemers aan online overleg op beeldscherm
Body

Vervolgafspraken

Met de inventarisatie van de leermiddelen onder leiding van de KB is nu de eerste fase van het project afgerond. Op 29 april hakten de partijen een aantal belangrijke knopen door voor het vervolg van het project. Uiteraard waren ook de gevolgen van de coronapandemie een belangrijk onderwerp van gesprek. Zo was oorspronkelijk de planning om al in juni te beginnen met het trainen van bibliotheekmedewerkers. Vanwege restricties op het gebied van reizen en bijeenkomsten doen we dit in september. Mochten er ook dan nog restricties gelden, dan worden er mogelijk online trainingen georganiseerd.

Doelgroepen vastgesteld

Een andere belangrijke mijlpaal was het vaststellen van de doelgroepen die elk land in zijn pilots wil bedienen. De KB richt zich in de Nederlandse pilot op ouderen, werklozen en laaggeletterden. In aanloop naar de pilot stellen we een toolkit van leermiddelen samen, waarvan een deel afkomstig is van partnerorganisaties. Zo leren we ook van de inzichten en ervaringen die andere landen hebben met het digitaal vaardiger maken van kwetsbare groepen.

Meedoen

www.digitaltravellers.eu
Binnenkort starten we met de werving van bibliotheken en medewerkers die in dit project mee willen draaien. Wil je nu al meer weten of ben je geïnteresseerd in deelname?
Neem dan contact op met Tirza de Fockert.