Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digitale inclusie: borging na 2021

Nieuwsbericht
7 oktober 2020
Diverse partijen bereiden een advies voor aan het ministerie van BKZ over de structurele borging van het programma ná 2021. Dit omvat onder meer een valide financieringsmodel.
Inhoudsblokken

Op basis van het onderzoek naar de exploitatiemodellen voor het IDO door Ecorys bereiden de KB, Manifestgroep, VNG, VOB, SPN, ministerie van OCW en Logius een advies voor aan het ministerie van BZK over de structurele borging van het programma ná 2021. Dit omvat onder meer een valide financieringsmodel. Via deze website en de nieuwsbrief Bnetwerk Basisvaardigheden volwassenen houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Informatiepunt Digitale Overheid, logo

Daarnaast wordt het programma Digitale inclusie expliciet benoemd in het Bibliotheekconvenant 2020-2023 dat gesloten is op 30 september. Partijen (VNG, IPO, OCW, VOB, KB en SPN) verbinden zich aan de doelstellingen van het programma.