Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digitale inclusie & IDO - update april

Nieuwsbericht
Vergelijken
13 april 2023
In dit bericht: terugblik op geslaagde Nationale IDO Dag, IDO-informatiewaaier nu gratis te bestellen, landelijke IDO-campagne met nieuwe uitingen voor jongeren, nieuwe IDO-trainingen mét kennismakingsdag voor IDO-trainers, wat we al weten uit onderzoek over participatie in de informatiesamenleving, en volg de wijzigingen rond DigiD via de Logius-app.
Inhoudsblokken
Nationale IDO Dag, plenaire sessie in grote zaal

Nationale IDO Dag zeer geslaagd

Op 14 maart was in Utrecht de eerste Nationale IDO Dag: een mooie dag met veel deel­nemers, volop netwerk­gevoel en positieve energie, die dan ook een 8,3 kreeg. Bekijk de congressite voor de after-movie en de presen­taties en de terugblik-pagina voor de video-colum van Aleksandra van Bibliotheek Oostland, de foto's en de podcast.     

IDO-informatiewaaier voor doorverwijzen in lokaal netwerk 

De IDO-waaier bevat informatie over veel­gestelde vragen bij het IDO en suggesties voor door­verwijzen naar passend aanbod en partners. De waaier staat in de marketingtoolkit IDO op de portal Landelijke huisstijl. Je kunt hem aan­vullen met gegevens van je eigen IDO, bibliotheek en lokale partners met wie je samen­werkt. Bibliotheek Oostland ontwikkelde de waaier. Vanwege de landelijke interesse én de generositeit van Bibliotheek Oostland is de IDO-informatie­waaier nu landelijk beschik­baar voor alle IDO’s. De eerste bestelling is gratis voor bibliotheken.

Lees het bericht over de IDO-infomatiewaaier en hoe je 'm bestelt  

Landelijke IDO-campagne    

De tweede periode van de landelijke IDO-campagne loopt van 17 april tot 7 mei. Voor jongeren zijn er inmiddels speciale uitingen gemaakt die in deze campagne worden ingezet. De uitingen zijn gericht op jongeren van 16 jaar en 18 jaar die op of vanaf die leeftijd van alles met de overheid moeten regelen. De genoemde thema’s zijn ook te vinden op DigiDingen-desk, die in de uitingen ook expliciet wordt vermeld.

Lees het bericht over de IDO-campagne   

Nieuwe trainingen en IDO-trainersdag

In mei start de training Didactische vaardig­heden voor 'digiva-vrijwilligers' van Cybersoek. Per bibliotheek kunnen dit jaar 8 vrijwilligers mee­doen die cursussen digitale vaardig­heden geven. Verder komen er in het najaar 3 nieuwe cursussen voor IDO-mede­werkers en samen­werkings­partners, waar­onder omgaan met heftige emoties en verward­heid. Tot slot is er op 25 mei en 19 juni de IDO-trainers­dag in Utrecht, voor POI-mede­werkers die biblio­theek­mede­werkers trainen. Hierin evalueren we lopende trainingen en kun je kennis­maken met de nieuwe trainingen.

Lees het bericht over de nieuwe IDO-trainingen

Participatie in de informatiesamenleving 

Er leven veel vragen over bijvoor­beeld de rol van digitale media en technologie in het dagelijks leven van mensen, inclusief uitdagingen en kwets­baar­heden. De KB heeft ECBO gevraagd in kaart te brengen wat hierover uit onder­zoek bekend is.

Lees het bericht Wat weten we al uit onderzoek over participatie in de informatiesamenleving?     

Wijzigingen inloggen met DigiD

Aan de DigiD-app is een wijziging gepland voor medio mei. Het gaat vooral om het uiterlijk en benamingen van stappen en buttons. Download de Logius-app en volg de wijzigingen zodat je goed voorbereid bent op vragen in het IDO.

Lees het bericht over wijzigingen aan DigiD volgen via de Logius-app