Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digitale inclusie & IDO - update december

Nieuwsbericht
Vergelijken
25 november 2022
In dit bericht: duidelijkheid over de financiering van de IDO's vanaf 2023, de Nationale IDO-dag op 14 maart 2023, wijzigingen in activering DigiD-app, de landelijke en provinciale IDO-campagne, toelichting op toestemmingsformulier om persoonlijke gegevens te verwerken, en programma Digitale inclusie wint Award.
Inhoudsblokken
Marcel Pellicaan met trofee

Duidelijkheid financiering IDO's

Gemeenten nemen per 1 januari 2023 de verantwoorde­lijk­heid voor de financiering van de Informatie­punten Digitale Overheid (IDO) over van de KB. Hiervoor krijgen zij jaarlijks structureel ruim 17 miljoen euro uitgekeerd. Van dit geld dienen gemeenten lokale bibliotheken te financieren om de IDO's te realiseren en in stand te houden. De regeling voor de specifieke uitkering waarin dit is vastgelegd, wordt op korte termijn gepubliceerd.

Voor gemeenten is een handreiking verschenen die je kunt benutten om afspraken met jouw gemeente(n) te maken. Verder kun je de gemeente(n) attenderen op het webinar Informatiepunten Digitale Overheid onder lokale regie op 9 december.

Lees het volledige bericht over de financiering IDO's.

Save the Date: Nationale IDO Dag

Op 14 maart is de Nationale IDO Dag in Utrecht voor alle directbetrokkenen in de bibliotheek, én voor IDO-partners. Het wordt een dag vol boeiende sessies over alle aspecten van het IDO. Denk aan het lokale netwerk bouwen en onderhouden, doelgroepen beter bereiken, de bemensing organiseren en nog veel meer. Ruim 650 IDO's én duidelijkheid over structurele financiering: een mijlpaal om te vieren! Zorg dat je erbij bent en reserveer de datum in je agenda.

De uitnodiging met mogelijkheid tot inschrijven op de sessies volgt op 24 januari.

Wijziging activering DigiD-app

Vanaf 28 november is er een wijziging in het activeren van de DigiD app. Dit heeft alleen (beperkte) gevolgen voor mensen die voor het eerst met de DigiD-app gaan werken. Vanaf die datum is het niet meer mogelijk om de DigiD app direct te activeren met alleen een gebruikers­naam en wachtwoord. Deze wijziging heeft het ministerie van BZK ons laten weten. IDO-projectleiders hebben hierover een mailing van de KB ontvangen.
Binnenkort informeert staatssecretaris Van Huffelen zo’n 215.000 mensen via een persoonlijke brief over de veranderingen in het DigiD-gebruik.

Lees het volledige bericht over de wijziging activering DigiD-app.

IDO-campagne

Landelijke campagne

De landelijke campagne loopt ongewijzigd door in het eerste kwartaal van 2023. Ook vindt dan onderzoek plaats naar de bekendheid en het imago van het IDO en het campagneconcept. Op basis van de resultaten scherpen we de mediastrategie aan. 

Provinciale campagne

In het vierde kwartaal van 2022 zijn Probiblio, BiSC en Cubiss aangehaakt, met eigen mediabudget om de campagne op lokaal en regionaal niveau te versterken. Wij hopen dat deze en andere POI’s in 2023 ook aansluiten op de landelijke campagne. Hierover is de KB in gesprek met de POI’s.

Lees het eerdere bericht over de landelijke en provinciale campagnes, inclusief uitzendschema's.

IDO-toestemmingsformulier integreren in privacybeleid bibliotheek

Er was al een IDO-toestemmingsformulier ontwikkeld. Hiermee kun je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens schriftelijk vastleggen en verantwoorden.
Probiblio beschrijft wie hieraan voorafgaand welke handelingen dient uit te voeren.

Programma Digitale inclusie wint Good Practice Award

Het programma Digitale inclusie won op 24 november de NPD Good Practice Award 2022 als beste van 3 finalisten, afkomstig uit het Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD). 'Dit is voor alle medewerkers die dagelijks burgers helpen bij de infopunten in de bibliotheken', reageerde Marcel Pellicaan, programmamanager Digitale Inclusie.

Lees het volledige bericht over de Good Practice Award.