Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digitale inclusie & IDO - update februari

Nieuwsbericht
Vergelijken
3 februari 2023
In dit bericht: het programma van de Nationale IDO Dag, de IDO-campagne is weer van start, trainingen voor medewerkers die cursussen digitvaardigheid geven, terugblik VNG-webinar IDO's onder lokale regie, nieuws over de pilots Passend lezen voor mensen met verminderd zicht, en 4 nieuwe DigiSnacks.
Inhoudsblokken
Informatiepunt Digitale Overheid, logo

Nationale IDO Dag

Het programma voor de Nationale IDO Dag op 14 maart is bekend! Het is een mooi programma én er zijn al veel aanmeldingen. Het belooft een mooie dag te worden. 
Heb jij je nog niet aangemeld? Doe het snel en zorg dat je erbij bent
Heb je je al wel ingeschreven? Meld je dan nu aan voor de deelsessies waar je graag naartoe wilt

IDO-campagne    

De eerste periode van de landelijke IDO-campagne is maandag 6 februari gestart en loopt tot 20 februari. In 2023 volgen nog 3 campagneperiodes. Je vindt de details in de herziene Handreiking lokale mediastrategie en campagne IDO.  
Er zijn tv-spotjes, specifiek gericht op ouderen, laaggeletterden en hun sociale omgeving. Ook is er een online campagne voor jongeren en nieuwe Nederlanders. Vanaf 17 april komen er nieuwe spotjes voor jongeren bij, die worden ingezet op social.  Bekijk het tv-uitzendschema
De social en online campagne verwijzen naar de landingspagina www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl. Hier kan men een IDO in de buurt zoeken. Deze pagina verwijst vervolgens naar www.hetinformatiepunt.nl. Naast de IDO-dienstverlening vinden mensen hier het brede aanbod rond basisvaardigheden voor volwassenen zoals spreekuren, trainingen, workshops enzovoort, op alle participatiethema’s.  

Aanhaken op landelijke campagne 

Gebruik de Handreiking Lokale mediastrategie en IDO-campagne om jullie eigen aanbod (en van partners) nog beter zichtbaar te maken. De handreiking informeert over de campagne en biedt inspiratie om lokaal aan te haken.  
In de marketingtoolkit IDO vind je onder meer kant-en-klare en aanpasbare materialen, tv-spotjes, losse beelden en partnermaterialen voor je eigen marketing. De materialen van Klik & Tik (Oefenen.nl), Werken met de e-overheid en DigiVitaler (beide van Digisterker) worden momenteel aangepast naar de verrijkte huisstijl
Bekijk ook de blueprintpagina's IDO voor publiek en IDO Baliemenu op MetdeKB. 

Ook dit jaar sluiten waarschijnlijk diverse POI's aan op de landelijke campagne. Met vragen hierover kun je terecht bij je eigen POI.

Trainingen didactische vaardigheden Cybersoek 

Vanaf mei 2023 kunnen bibliotheekmedewerkers die computercursussen geven, deelnemen aan trainingen waarin didactische vaardigheden centraal staan. Anders dan bijvoorbeeld de trainingen van Oefenen.nl en Stichting Digisterker, gaan deze trainingen niet over de inhoud, maar over hoe je lesgeeft, leerdoelen, hoe je een les opbouwt et cetera. De nadruk ligt op hoe je vanuit de behoeften en vraag van de deelnemers jouw cursus kunt vormgeven.  

In overleg met de POI's organiseren we deze cursussen in het land. De POI's informeren de bibliotheken hierover. Dit is een samenwerking tussen SPN, Cybersoek en KB, vanuit het programma Digitale inclusie.

Terugblik VNG-webinar Informatiepunten Digitale Overheid onder lokale regie

Je kunt het webinar terugkijken van 27 januari over de nieuwe regierol van de gemeenten voor de IDO's. Laurentien van Oranje, Nathan Ducastel (VNG Realisatie) en Ankie Kesseler, (VOB/Bibliotheek Aanzet) spraken over de IDO’s en de uitdagingen van digitale inclusie. 

Bekijk het webinar IDO onder lokale regie 

Man helpt vrouw met tablet

Pilots Passend lezen voor mensen met verminderd zicht

In het najaar van 2022 is de pilot Digitale inclusie voor mensen met verminderd zicht succesvol afgerond. De pilot wijst uit dat aandacht voor deze doelgroep in bibliotheken wezenlijk is. Bibliotheekmedewerkers hebben behoefte aan meer kennis rondom het signaleren en doorverwijzen van mensen bij wie het zicht afneemt. 

In de pilot werd onderzocht of de bibliotheek een plek kan zijn waar mensen met verminderd zicht, zich kunnen laten informeren over de mogelijkheden van digitale toegankelijkheid. Doel hiervan is dat zij digitale middelen makkelijker kunnen gebruiken in het dagelijks leven. Momenteel wordt een vervolgplan uitgewerkt.

Lees het volledige bericht over de pilot   

4 nieuwe DigiSnacks  

Probiblio lanceerde 4 nieuwe DigiSnacks: kleine ‘weetjes’ op ansichtkaarten voor bibliotheekleden en bezoekers die al aardig wegwijs zijn op hun smartphone of iPad. Ze zijn ontwikkeld samen met 3 bibliotheken. Bibliotheken buiten Noord- en Zuid-Holland kunnen de bestanden downloaden via de toolkit en zelf (laten) drukken of printen.