Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digitale inclusie & IDO - update juli

Nieuwsbericht
Vergelijken
13 juli 2023
In dit bericht: 100.000 IDO-vragen geregistreerd; een gratis coachingstraject om te werken met de cursus voor nieuwkomers De School voor ouders; de derde landelijke en provinciale IDO-campagne van dit jaar vanaf 14 augustus; in Margriet verschijnt in aanvulling hierop een IDO-artikel voor ouderen; de tweede campagneperiode liet goede resultaten zien; onderzoek toont aan dat de samenwerking tussen gemeenten en bibliotheken beter moet; in een video vertelt Ton over zijn ervaring met het IDO; Wet digitale overheid van kracht; en tot slot ging deze maand de website Toegankelijk bankieren live.
Inhoudsblokken

Demissionair staatssecretaris Van Huffelen bezoekt IDO in Rotterdam

100.000 IDO-vragen geregistreerd

In juni 2023 werd de 100.000e vraag geregistreerd in het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). De eerste 15 IDO's startten in 2019 en inmiddels hebben 682 bibliotheekvestigingen er een. Dit aantal groeit nog steeds. 

Ter gelegenheid van deze mijlpaal bezocht demissionair staatssecretaris Digitalisering Alexandra van Huffelen op 10 juli het IDO in de Bibliotheek Rotterdam. Ook verscheen er een IDO-infographic met highlights

Lees het bericht over de 100.000 IDO-vragen

Gratis online coachingstraject (digi)taal-cursus

Vanaf september start een gratis online coachings­traject. Hierin krijgen bibliotheek­mede­werkers en taal­coaches begelei­ding om zelf met een groep nieuw­komers aan de slag te gaan met de Neder­landse (digi)taal-cursus De School voor ouders. Cybersoek ontwikkelde de cursus en organi­seert het traject, in de vorm van een pilot om zowel de vorm (het coachings­traject) als het les­materiaal te testen.

Lees het bericht over het gratis coachingstraject  

Landelijke en provinciale IDO-campagne

De derde periode van de landelijke IDO-campagne loopt van 14 augustus tot en met 3 september 2023. Daarnaast sluiten Groningen, Noord-Brabant en Limburg aan met een provin­ciale campagne. 

Er komt een pagina­grote advertentie in de Brabantse en de Limburgse oktober-editie van het magazine van de Katholieke Ouderen Bond (KBO). In de september-editie van het KBO-magazine verschijnt een redac­tioneel artikel. Dit verschijnt in 4 provincies. Er wordt gewerkt aan een KBO-toolkit voor biblio­theken om hun eigen KBO-afdeling te benaderen. 

Lees het bericht over de IDO-campagne.

IDO in Margriet en andere media

Aanvullend aan de derde IDO-campagne­periode verschijnt in augustus (voor­alsnog eenmalig) een IDO-artikel in Margriet en op diverse sites van DPG Media, vooral gericht op mensen van 65 jaar en ouder.

Lees het bericht over IDO in Margriet  

Goed resultaat tweede IDO-campagne 2023

De tweede IDO-campagne­periode (14 april tot 7 mei) richtte zich net als de eerste op ouderen, nieuw­komers en jongeren. Onder alle gekozen doel­groepen was het bereik conform de prognose.

Lees het bericht over de tweede IDO-campagneperiode   

IDO en gemeenten

De samenwerking tussen gemeenten en bibliotheken rond de IDO’s moet beter. Dit blijkt uit het onderzoek naar de IDO’s van onderzoeksbureau Berenschot in opdracht van de VNG.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de relatie tussen gemeenten en bibliotheken in ontwikkeling is. Dit heeft 3 oorzaken:  

  • contact met partijen is laat op gang gekomen
  • bij gemeenten is gebrek aan capaciteit
  • er was veel onduidelijkheid over de SPUK-regeling waaruit de IDO’s sinds januari 2023 worden bekostigd

Lees het bericht over het de uitkomsten van het onderzoek  

Probiblio biedt 3 tips om jouw IDO bij de gemeente(n) op de kaart te zetten.

Video IDO-klant 

Ton voelde zich een oen, totdat hij in de bieb in de Korenbeurs op weg werd geholpen. Deze video volgt een IDO-klant in de Bibliotheek Schiedam.

Bekijk de video Ton voelde zich een oen   

Wet digitale overheid sinds 1 juli van kracht

Het kabinet werkt aan een waardengedreven digitale samenleving waarin iedereen mee kan doen, de digitale wereld kan vertrouwen en grip heeft op het digitale leven. Om dat te bereiken moet de toegang tot de digitale overheid op een veilige en betrouwbare manier geregeld worden. Dit regelt het kabinet met de Wet digitale overheid (Wdo) die per 1 juli 2023 gefaseerd in werking gaat.

Lees het bericht over de Wet digitale overheid  

Gezamenlijke aanpak banken

Afgelopen maand werd de website Toegankelijk bankieren gelanceerd.