Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digitale inclusie: nieuws september

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 september 2022
In dit bericht: een update over de overheveling van de IDO-subsidie naar gemeenten, een toestemmingsformulier in eenvoudige taal om in het IDO te gebruiken bij overdracht van persoonsgegevens van klanten, nieuws over de landelijke en provinciale IDO-campagne mét een nieuwe toolkit, en tot slot: bibliotheken ontvangen folders over digitale weerbaarheid van het ministerie van BZK.
Inhoudsblokken

Update overheveling IDO-subsidie naar gemeenten

Het ministerie van BZK wil de continuïteit van het IDO borgen. Het kabinet heeft hiervoor structureel 20,95 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hieruit kwam het bedrag van € 0,83 per inwoner dat voor bibliotheekorganisaties beschikbaar is voor 2022.
Het voornemen is om de voortzetting van deze subsidie op zijn vroegst per 1 januari 2023 via gemeenten aan bibliotheken te laten uitkeren. Naar verwachting ligt er medio september een eerste uitwerking van een specifieke uitkering, met de randvoorwaarden voor de subsidie­verstrekking. Het is nog niet bekend op welk moment gemeenten de gelden voor de IDO's gaan uitkeren aan bibliotheken. De KB houdt er rekening mee dat zij dit in 2023 nog geheel of gedeeltelijk zal doen.

Lees het uitgebreide bericht, waarin ook: wat bibliotheek en gemeenten samen kunnen doen.

Toestemmingformulier in eenvoudige taal voor gebruik in het IDO

Voor het ondersteunen van de IDO's bij het inrichten van de dienstverlening met oog voor privacy, heeft Probiblio een formulier in eenvoudige taal ontwikkeld. Hiermee kunnen klanten toestemming geven voor het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Met de bijgevoegde uitleg helpt de medewerker om duidelijk te maken om welke gegevens het gaat en waarvoor ze worden gebruikt. Er zit bovendien een uitgebreide toelichting voor medewerkers bij: lees die vooral éérst.

Landelijke en provinciale IDO-campagne

Landelijke campagne

In oktober gaat een 'dubbele' IDO-campagne van start: zowel landelijk als provinciaal, in 5 provincies. Doel is meer bekendheid geven aan het IDO in bibliotheken. De landelijke IDO-campagne is gericht op ouderen (landelijke en regionale tv), en jongeren en nieuwe Nederlanders (YouTube, Facebook en Instagram). Deze campagne wordt ook in november ingezet, als laatste keer van dit jaar.

Bekijk ook het actuele tv-uitzendschema. Dit wordt geregeld vernieuwd.

Provinciale campagne

De provinciale campagne start in oktober in Noord-Brabant, Limburg, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Deze wordt uitgevoerd op regionale tv (7 spotjes), in bussen en op Facebook. Dit is een gezamenlijke campagne van Cubiss, Probiblio, BiSC en de KB. Hiervoor is een nieuw concept ontwikkeld, gericht op ervaringen van IDO-klanten, op basis van de meestgestelde vragen in deze provincies. Denk aan DigiD, toeslagen, gezondheidsverklaring, contact leggen met de gemeente, en specifiek voor Utrecht: gratis OV. Het idee is dat mensen denken als ze het spotje zien: hé, dat IDO is ook iets voor mij. Als de campagne goed valt, borduren we hier de komende jaren op voort.

Op de portal Landelijke huisstijl staat een nieuwe toolkit klaar met de materialen van de provinciale campagne. Hiervan kunnen álle bibliotheken profiteren om lokaal aan te haken. Klik om ze te bekijken en downloaden. De losse beelden staan in de beeldbank op de portal Landelijke huisstijl.

Uiteraard kun je de materialen blijven gebruiken die al in de portal Landelijke huisstijl stonden.
Door aan te sluiten op de landelijke campagne versterk je het effect van je eigen promotie. Kijk voor meer informatie in de Handreiking lokale mediastrategie en campagne.

Lees het volledige bericht over de IDO-campagne met nóg een preview en de provinciale uitzendschema's.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Folders Digitale weerbaarheid voor IDO's

Oktober staat in het teken van cybersecurity. Het is belangrijk dat iedereen veilig kan deelnemen aan de digitale wereld. Ook de IDO’s spelen hierin een rol. Om in het IDO de vraag 'Hoe word ik digitaal weerbaar?' te kunnen beantwoorden, ontvangen bibliotheken in oktober/november een startpakket met folders. Je kunt de folders nabestellen.

Lees het volledige bericht over de folders Digitale weerbaarheid.