Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digitale inclusie: nog geen IDO-campagne

Nieuwsbericht
11 maart 2021
De landelijke IDO-campagne stellen we uit tot de bibliotheken weer open mogen. We hopen de campagne in juni te kunnen starten.
Inhoudsblokken

Er is nog geen zicht op een definitieve datum waarop bibliotheken weer open mogen. Daarom zetten de campagne voor nu on hold, in afwachting daarvan.

We houden jullie op de hoogte: zodra er meer te melden is, doen we dat via deze website, de nieuwsbrief Bnetwerk Basisvaardigheden volwassenen en Biebtobieb.

Informatiepunt Digitale Overheid, logo

Je kunt wel lokaal al aan de slag met de voorbereidingen. Tips en tools vind je in de handreiking en in de marketingtoolkit IDO. Gebruik ook het stappenplan voor de opening van een IDO.