Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digitale inclusie: ontwikkelingen juni

Nieuwsbericht
Vergelijken
9 juni 2022
Er is is veel nieuws over het programma Digitale inclusie en de IDO's. Zo zijn nu alle geplande IDO's geopend, waarmee de landelijke dekking grotendeels is gerealiseerd. Gisteren ontvingen de directies van bibliotheken en POI's een brief van KB en VOB over de financiering van de IDO's vanaf 2023. En de derde IDO-campagne van dit jaar is van start. Scrol vooral door het hele bericht, want er is nog veel meer nieuws.
Inhoudsblokken
Man in de bibliotheek

Financiering IDO in de komende jaren

Gisteren ontvingen de directies van bibliotheken en POI’s een brief van de KB en de VOB over de financiering van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's). Overleg hierover is gaande tussen het ministerie van BZK, VNG, Manifestgroep (uitvoeringsorganisaties van de overheid) en KB en VOB. De brief staat vrij uitgebreid stil bij de omgeving waarin deze financiering zich bevindt en welke stappen de partijen in de komende tijd moeten zetten.

Lees het bericht over de financiering IDO in de komende jaren.

  Update pilot Bereik jongeren vanuit het IDO

  De 5 deelnemende bibliotheken zijn flink aan de slag met de pilot Bereik jongeren vanuit het IDO. Met plezier delen we de voortgang en eerste indrukken. De pilot is met enkele maanden verlengd: in het najaar van 2022 delen we de resultaten officieel met het netwerk via een handreiking. We gaan ook een (online) presentatie organiseren waarin de deelnemende bibliotheken hun ervaringen delen, met de mogelijkheid om vragen te stellen.
  Lees het bericht over de voortgang pilot Bereik jongeren vanuit het IDO.

  Directeur en burgemeester onthullen IDO-plek in bibliotheek Nieuwegein

  Alle geplande IDO's geopend

  Met de opening van het IDO in de bibliotheek van Nieuwegein op 3 juni zijn alle geplande IDO's geopend. Zo zijn alle bibliotheken samen heel goed op weg naar landelijke dekking!

  Hoe dat er verspreid over het land uitziet, toont het onderstaande kaartje. Dit biedt een overzicht, gebaseerd op de gegevens die zijn ingevoerd in G!DS.
  Check vooral of de aangegeven situatie voor jouw gemeente klopt. Is dat niet zo, controleer dan even de gegevens in G!DS en pas die zonodig aan.
  Kloppen de G!DS-gegevens, maar het kaartje niet? Wil je dat dan doorgeven aan Anton Dierdorp?

  Klik op het kaartje voor de volledige weergave.

  Afbeelding

  IDO-campagne

  De derde IDO-campagneperiode van dit jaar loopt van 30 mei tot en met 26 juni. Ook die focust op ouderen, jongeren en nieuwe Nederlanders. Bekijk de campagneplanning op pagina 4 in de Handreiking lokale mediastrategie en IDO-campagne. Je vindt hier inspiratie om lokaal aan te sluiten op de landelijke campagne.

  Voor het brede publiek worden naast tv en online video de huis-aan-huisbladen ingezet. Voor ouderen blijft (landelijke en regionale) tv het belangrijkste medium. Jongeren en nieuwe Nederlanders willen we vooral via online en social kanalen bereiken.

  In de landelijke IDO-campagne volgen (na deze periode) dit jaar nog 2 campagneperioden:
  Periode 4: 1 t/m 21 augustus
  Periode 5: 3 t/m 23 oktober
  Het gaat in alle gevallen om tv, online en social.

  Oproep: denk mee over praatplaat voor gemeente

  KB en SPN werken aan praatplaat om in te zetten bij gesprek met gemeenten. SPN werkt samen met KB en VOB aan materiaal dat lokale bibliotheken kunnen gebruiken om de waarde van hun digitale inclusie/IDO-dienstverlening in kaart te brengen richting gemeente en dat handvatten geeft voor een gesprek. Heb je specifieke ideeën/input? Neem dan – op korte termijn – contact op met Anne-Marie van der Poel.

  Blueprint-pagina's IDO en IDO Baliemenu weer actueel

  Op beide pagina's is Toeslagen.nl toegevoegd, dus zowel voor medewerkers als voor het publiek. Op de publiekspagina vind je nu ook Digidingen-desk, informatiepunt voor jongeren.
  Leer meer over de blueprint-pagina's op MetdeKB.

  Unit akoestische werkplek in kantoorruimte

  Aanbod office-units van Bibliomedia

  Bibliomedia biedt compacte akoestische werkplekken voor in de bibliotheek. Ze zijn geschikt als rustige werkplekken en om (privacygevoelige) gesprekken te voeren. Dus ook voor het IDO. Medewerkers kunnen hier ongestoord bellen, overleggen, voorlichting geven of zich focussen op hun werk. Vraag snel (de deadline 30 juni is verlengd) een offerte aan. Als de opdracht uiterlijk 31 juli a.s. wordt geaccepteerd, komt jouw bibliotheek in aanmerking voor 15 procent korting.
  Bekijk het aanbod akoestische werkplekken, plus de ervaring in Bibliotheek Hengelo.

  Publieksbrochure Wet open overheid (Woo)

  De Wet open overheid regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In de publieksbrochure Wet open overheid is beschreven wat de Woo inhoudt en hoe overheidsinformatie is op te vragen. Die brochure kun je downloaden en (laten) printen; handig als je vragen krijgt van (IDO-)bezoekers.

  Lees het bericht over de publieksbrochure Wet open overheid.

  Inloopspreekuur G!DS en Digitale inclusie & IDO

  Heb je vragen over G!DS in combinatie met Digitale inclusie, of problemen bij de invoer? Neem contact op met de contactpersoon bij jouw POI of meld je aan voor het inloopspreekuur op dinsdag 5 juli, 10.00-11.30 uur.
  Je kunt je aanmelden bij Frank Tjoa, e-mail f.tjoa@biscutrecht.nl