Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Doe mee met de online veldsessies over de programmalijn digitaal burgerschap

Nieuwsbericht
Vergelijken
26 januari 2022
Het afgelopen jaar heeft het bibliotheeknetwerk hard gewerkt om de programmalijn digitaal burgerschap van Stichting Pica in te richten. In drie veldsessies worden de voorlopige resultaten en plannen van de programmalijn gepresenteerd. Het doel van de sessies is te toetsen wat bibliotheken nodig hebben om deze zaken te kunnen inzetten in hun dagelijkse werkpraktijk.
Inhoudsblokken
Digitaal samenwerken

Over de programmalijn

Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief, vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. De programmalijn digitaal burgerschap ondersteunt bibliotheken hun rol in dit landschap te verstevigen en uit te breiden. Tot eind maart 2022 wordt de programmalijn ingericht, onder meer door een netwerk rond dit thema te bouwen, onderzoek in gang te zetten en bibliotheken te ondersteunen bij hun ontwikkeling op dit gebied. We zijn nu in de laatste fase van de inrichting gekomen, waarbij we de geleerde lessen gaan verwerken in ons voorstel aan Stichting Pica voor het subsidieprogramma dat vanaf medio 2022 moet gaan draaien. Een goed moment om breed input op te halen uit het veld.

Veldsessies

In de veldsessies presenteert het kernteam van de programmalijn de resultaten die tot nu toe zijn behaald. We horen graag wat bibliotheken ons nog willen meegeven bij de ontwikkeling van de verschillende bouwstenen van de programmalijn en wat zij nodig hebben om deze zaken te kunnen inzetten in hun dagelijkse werkpraktijk. In de drie sessies staan achtereenvolgens de thema’s strategie, programmering en expertise centraal:

  • In de sessie over strategie staan we stil bij het opzetten van een impactstrategie. Ook praten we graag met je door over de instrumenten die we ontwikkelen ter ondersteuning van het beleid van bibliotheken, zoals het lokaal plan en de handreiking digitaal burgerschap. We gaan ook in op het onderzoek dat naar digitaal burgerschap wordt gedaan.
  • In de sessie over programmering presenteren we de producten, programma’s en tools op het gebied van digitaal burgerschap die de programmalijn aanbeveelt en ondersteunt. Verder informeren we bij bibliotheken welke programmering en tools zij al gebruiken, hoe zij deze inzetten en welke uitdagingen zij daarbij ervaren.
  • In de sessie over expertise presenteren we onze voorlopige bevindingen op het gebied van scholing rondom digitaal burgerschap. We nemen het beschikbare aanbod door en bekijken met de deelnemers voor welke doelen dit inzetbaar is. Ook praten we graag verder over de aanvullende scholing die op het gebied van digitaal burgerschap kan worden ontwikkeld.

Data en aanmelden

De sessies vinden op de volgende momenten plaats:

Vooraf aanmelden voor de sessies is niet nodig: je kunt inloggen in de Teams-sessies door op de links van de desbetreffende sessies hierboven te klikken. De sessies worden opgenomen en zijn later terug te kijken via de pagina van de programmalijn op Bnetwerk.