Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dossier rondom digitaal burgerschap

Nieuwsbericht
Vergelijken
20 januari 2021
Het digitaal vaardig maken en houden van de Nederlandse burger is een van de grootste maatschappelijke opgaven van het moment. Daarom heeft de afdeling Onderzoek het dossier Digitaal burgerschap gepubliceerd. In dit dossier wordt dit thema vanuit verschillende invalshoeken belicht, met de relevantie voor bibliotheken als voornaamste focus. Het sluit daarmee tevens aan bij de verdiepingssessies die de afdeling verzorgde tijdens het Nationale Bibliotheekcongres, dat op 19 januari plaatsvond.
Inhoudsblokken

Over het dossier

Het dossier is zowel gericht op de verre toekomst als op het heden – zodat we kunnen blijven dromen en vooruitkijken, maar het geleerde ook praktisch kunnen toepassen binnen de eigen bibliotheek. Denk bijvoorbeeld aan analyses over de groeiende digitale ongelijkheid, de inrichting van de digitale samenleving en de positie van de burger in een datagestuurde stad, maar ook aan praktische lees-, kijk- en luistertips over digitaal burgerschap en ideeën van belangrijke denkers op dit gebied. Ook na het congres zal dit dossier continu worden aangevuld met nieuwe informatie en inzichten.

Alt

Nationale Bibliotheekcongres

Het Nationale Bibliotheekcongres 2021, dat op 19 januari plaatsvond, stond tevens in het teken van digitaal burgerschap. In het dossier wordt dan ook de verbinding gezocht met zaken die tijdens het congres aan bod kwamen, en wordt aangehaakt bij de gesprekken die tijdens dat evenement werden gevoerd.

Verdiepingstrack

Tijdens het Nationale Bibliotheekcongres verzorgden Marjolein Oomes en Marianne Hermans van de afdeling Onderzoek van de KB tevens een verdiepingstrack met drie sessies rondom digitaal burgerschap. Zo kon je aanhaken bij sessies over de betekenis van kunstmatige intelligentie voor het vak van bibliothecaris, grip krijgen op je data en publieke waarden in de digitale samenleving. Wie zich had aangemeld voor het congres, kan de sessies tot drie maanden na de congresdag terugkijken. De kijktips die tijdens deze sessies aan bod kwamen, zijn voor iedereen hier terug te vinden.

Over digitaal burgerschap

Lang niet iedereen kan gelijke tred houden met de digitalisering van de samenleving. Een groeiende tweedeling ligt op de loer tussen hen die wel volwaardig kunnen deelnemen aan de digitale maatschappij en hen die dat niet kunnen. Tegelijkertijd brengt deze nieuwe wereld ons ook veel. De inzet van kunstmatige intelligentie, robots en nanotechnologie zorgen ervoor dat we sprongen maken in de wetenschap én in het dagelijks leven. De vraag is hoe we deze ontwikkelingen kunnen inzetten voor het welbevinden van de hele gemeenschap – en wat bibliotheken daarin kunnen betekenen.