Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Drie BOP-onderzoeken rond onderwijs gestart

Nieuwsbericht
Vergelijken
3 juli 2019
Op 2 juli zijn de onderzoeken ‘Voor- en vroegschoolse educatie' (VVE), ‘Samenwerking primair onderwijs’ en ‘Samenwerking voortgezet onderwijs’ gestart via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). De onderzoeken lopen tot en met vrijdag 20 september.
Inhoudsblokken

Het VVE-onderzoek brengt in kaart hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken eruitziet voor 0- tot 4-jarigen. Het schenkt specifiek aandacht aan het landelijke programma BoekStart.

Met de twee andere onderzoeken willen we achterhalen in welke mate en hoe bibliotheken samenwerken met het primair en voortgezet onderwijs. Daarbij wordt specifiek aandacht geschonken aan het programma de Bibliotheek op school.

Uitnodiging onderzoek niet ontvangen?

De uitnodigingen voor deelname aan deze onderzoeken zijn op 2 juli gestuurd naar de contactpersonen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, terwijl u die wel had verwacht? Stuur dan een mail naar bop@kb.nl. U ontvangt dan alsnog een uitnodiging.

Publicatie resultaten

Iedere bibliotheek die aan het onderzoek deelneemt, ontvangt een individueel rapport waarin de eigen antwoorden worden afgezet tegen een provinciaal en landelijk gemiddelde. Ook verschijnt er een landelijk rapport, waarin duiding wordt gegeven aan de resultaten voor het totaal aan bibliotheken. Daarnaast worden ook landelijke, provinciale en individuele infographics opgeleverd en worden de cijfers gepresenteerd in een dashboard op Bibliotheekinzicht.

Afbeelding