Informatie voor het bibliotheeknetwerk

E-learning IDO opengesteld

Nieuwsbericht
4 april 2020
De e-learning voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) is toegankelijk voor alle bibliotheekmedewerkers die met een IDO aan de gang gaan. Dit sluit aan op de oproep van VOB, KB en SPN om in deze periode zoveel mogelijk digitaal leeraanbod te bieden.
Inhoudsblokken

In deze periode heb je wellicht de tijd om de e-learning op je gemak individueel door te lopen. Dat kost je in totaal ongeveer zes uur. Je kunt hiervoor inloggen op www.bibliotheekcampus.nl.

De complete training omvat ook lokale vaardigheidstraining in je eigen organisatie. Zodra die aan de orde is, kun je de kennis uit de e-learning weer even opfrissen. Dat kost je dan veel minder tijd.  

Normaal gesproken zou een Bibliotheek starten met een interne bijeenkomst. Dat kan nu natuurlijk niet. Daarom het verzoek om je praktische vragen rond vormgeving, opening en marketing van het IDO op te sparen (tenzij je met je coördinator hebt afgesproken om ze digitaal al met elkaar te bespreken).

Centrale bijeenkomst Netwerk van Publieke Dienstverleners (voorheen Manifestgroep)

Na de laatste centrale bijeenkomst met de Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD) hebben we besloten dat we deze bijeenkomst interactiever maken, met meer uitwisseling onderling en met de kopgroepbibliotheken, en met gesprekken met NPD-organisaties op basis van cases. Met het oog hierop is het zelfs beter om eerst de e-learning te doen.

De volgende centrale bijeenkomst staat gepland op maandag 29 juni voor bibliotheken die met een IDO gaan starten. Uiteraard voor zover de dan geldende corona-maatregelen dit toelaten. Per Bibliotheek kunnen twee medewerkers deelnemen. Idee is om er in het najaar nog een te plannen.
Na de centrale bijeenkomst volgt de lokale vaardigheidstraining met de acteur. Afspraken hiervoor worden nog gemaakt.

Klik voor meer informatie over het programma Digitale inclusie.