Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Een online Bibliotheek-app speciaal voor (v)mbo-leerlingen

Nieuwsbericht
Vergelijken
6 december 2022
Er komt een aparte online Bibliotheek-app met e-books en luisterboeken voor leerlingen van het (v)mbo. In de app komt een speciale collectie van ongeveer 100 aantrekkelijke boeken voor deze doelgroep. De app zal ruim een jaar beschikbaar zijn, vanaf medio maart 2023. Jongeren kunnen direct, zelf en makkelijk inloggen in de app. Doel van deze pilot is om een bijdrage te leveren aan leesbevordering en geletterdheid van de doelgroepen vmbo-leerlingen en mbo-leerlingen. Met deze gratis app veronderstellen wij dat deze jongeren makkelijker kennismaken met digitaal lezen.
Inhoudsblokken

Aanleiding

In de zomer van 2022 heeft de KB een aanvraag voor extra budget voor de landelijke digitale openbare bibliotheek ingediend bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

Onderdeel van deze aanvraag is het bereiken van jeugd en jongeren vanuit de maatschappelijke opgave ‘geletterde samenleving’: het voorleesplezier, de leescultuur en daarmee de leesvaardigheid van kinderen tot 18 jaar - met name van taalzwakke doelgroepen - de komende jaren te laten stijgen zodat het leesniveau verbetert. De rol van de Bibliotheek is een substantiële bijdrage te leveren aan dit Leesoffensief, mede vanuit de Leescoalitie. 

App

Het gaat om een tijdelijke app, alleen tijdens de pilotperiode van maart 2023 tot ca. mei 2024 te gebruiken is. We maken een kopie van de huidige online Bibliotheek-app met een aparte selectie voor de doelgroepen vmbo-leerlingen en mbo-leerlingen. Er is geen bibliotheeklidmaatschap nodig om gebruik te maken van deze tijdelijke app. Op deze manier willen we deze doelgroep een laagdrempelige toegang bieden tot een aantrekkelijke digitale collectie van circa 100 e-books en luisterboeken. De app zal een onderscheidende naam en uitstraling krijgen ten opzichte van de reguliere online Bibliotheek-app. Dit wordt in december, januari en februari door een bureau uitgewerkt. 

Afbeelding
jongeren op trap

Pilot

Tijdens de pilotperiode monitoren we via data, kwalitatief en kwantitatief onderzoek de behoeftes en ervaringen van de jongeren. Ook zullen we aansluiting houden bij de Keuzetool pilot voor het vmbo (Fieldlab west) vanuit de Werkgroep Collecties vo, om bevinden te delen en van elkaar te leren. Zo krijgen we een beter beeld van hun wensen en manieren waarop we voor hen het leesplezier bevorderen, die we vervolgens – waar mogelijk - in de reguliere dienstverlening kunnen integreren.  

Marketing en communicatie 

De campagne richt zich direct op de doelgroep op plekken en kanalen waar de doelgroep zich bevindt. Maar de app en de digitale collectie in deze app is nadrukkelijk ook een middel voor uitbreiding of ondersteuning van de dienstverlening van de leesconsulenten van de Bibliotheek op School (dBos). Er zal daarom nauwe samenwerking zijn met het netwerk van leesconsulenten binnen dBos en Stichting Lezen.  

 

Update 28 februari 2023

De app komt er, maar helaas later dan we hadden gepland, namelijk begin september bij de start van het nieuwe schooljaar. De oorzaak van deze vertraging is dat de leverancier van de app een onverwacht probleem heeft met oplevering. Daardoor kunnen we de afspraken met de uitgevers en de inkoop mediacampagne niet tijdig maken. Heel vervelend voor iedereen die hierbij betrokken is.

De pilot duurt vanaf lancering zoals gepland 12 maanden lang. We gaan de extra tijd tussen nu en september gebruiken om nog extra voorbereidingen te doen voor de lancering, samen met de verschillende partners in het netwerk en de doelgroep. 

Na de zomer kunnen we van start met deze pilot en zoveel mogelijk jongeren bereiken en enthousiast maken voor de LEES-app met 100 gratis e-books en luisterboeken!

Hierbij vast een voorproefje van het concept voor de LEES-app.

 

Afbeelding
Logo LEES-app.
Afbeelding uit de LEES-app.
Affiche voor de Lees-app.