Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Eerste proeftuin digitaal burgerschap van start

Nieuwsbericht
Vergelijken
14 juli 2021
De eerste proeftuin van de programmalijn digitaal burgerschap is van start. De komende maanden gaat de Bibliotheek AanZet aan de slag met Talent Valley, waarbij jongeren leeftijdsgenoten helpen hun talenten te ontwikkelen. Zo ontdekken zij hun verborgen kracht en plek op de arbeidsmarkt. Op donderdag 1 juli was de feestelijke kick-off in de Blauwe Kamer in Dordrecht.
Inhoudsblokken

Kloof dichten

De proeftuin richt zich op jongeren die, om welke reden dan ook, zijn gestopt met hun opleiding. Het doel van Talent Valley is de talenten van deze jongeren verder te ontwikkelen, zodat ze die kunnen gebruiken in hun werkende leven. Dit gebeurt door hen te koppelen aan leeftijdsgenoten die eerder dezelfde route bewandelden, en die hen helpen in de zoektocht naar hun talenten. Met dit project wil de Bibliotheek AanZet de kloof tussen jongeren en de arbeidsmarkt dichten.

Proeftuin digitaal burgerschap van start

Onderscheidend 

‘Met Talent Valley ontwikkelen we vaardigheden en stimuleren we talenten die van pas komen in de 21e eeuw,’ vertelt projectleider Melissa Prins. ‘Denk bijvoorbeeld aan ondernemerschap. Onze aanpak is uniek, omdat we samenwerken met lokale partners én jongeren.’ Zo wordt onder meer samengewerkt met talentonwikkelingsplatform Quardin, jongerennetwerk R-Newt en spelontwikkelaar Rubii Games.  

Toolkit 

Designbureau Muzus en IT-bureau Lost Lemon helpen het programma vormgeven. ‘Alles wat we doen, doen we in co-creatie met de jongeren,’ vertelt Neele Kistemaker van Muzus. ‘Hun motivaties, behoefte en gedrag zijn het vertrekpunt. Zo weten we zeker dat we een aanpak ontwikkelen die aansluit op hun belevingswereld.’ Ook wordt een toolkit ontwikkeld: een praktische aanpak waarmee andere bibliotheken, scholen en werkgevers Talent Valley kunnen uitrollen in hun eigen gemeente.

Afbeelding
Proeftuin digitaal burgerschap AanZet

Programmalijn

Talent Valley wordt gesubsidieerd vanuit de programmalijn digitaal burgerschap van Stichting Pica, een samenwerking tussen KB, SPN en bibliotheken. Deze programmalijn heeft tot doel burgers – jong en oud – vaardig en weerbaar te maken, waardoor zij beter kunnen meedoen in en bijdragen aan de digitaliserende samenleving. Tot eind maart 2022 wordt de programmalijn ingericht, onder meer door een netwerk rond dit thema te bouwen, onderzoek in gang te zetten en bibliotheken te ondersteunen bij hun ontwikkeling op dit gebied.