Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Effectenmonitor wordt Impactmonitor

Nieuwsbericht
Vergelijken
24 januari 2020
In 2019 zijn 110 bibliotheken gestart met uitvoeren van effectonderzoek middels de Effectenmonitor. Met dit landelijke instrument verspreiden zij op eenvoudige wijze vragenlijsten onder de bezoekers van cursussen. De resultaten uit het onderzoek kunnen zij inzien via een persoonlijk dashboard. Ook in 2020 is dit landelijke instrument inzetbaar voor effectmeting, maar onder een nieuwe naam: Impactmonitor.
Inhoudsblokken

Impactmonitor in 2020

De nieuwe naam voor de monitor sluit nauw aan bij Impact, een onderzoeksprogramma van de KB dat in 2018 van start is gegaan. Binnen dit programma ondersteunt de KB bibliotheken op het gebied van impactmanagement en effectmeting. Zo worden op Bibliotheekinzicht informatie, inspiratie en instrumenten rondom het thema impact gebundeld en ontsloten. In de Leergang Impactmanagement worden bibliotheekprofessionals in vijf dagen opgeleid tot impactexpert.

Onderzoek onder één dak

Sinds 1 januari 2020 is de monitor samengebracht met andere onderzoeksinstrumenten op Bibliotheekinzicht. Hier bundelt de KB kennis uit diverse actuele en betrouwbare onderzoeken die inzicht geven in de staat van het openbare bibliotheekstelsel. Net als de Bibliotheekmonitor (voorheen Bibliotheekonderzoeksplatform) is de Impactmonitor vanaf nu hier te benaderen.

Wat verandert er precies?

Hoewel de naam en locatie van de monitor zijn veranderd, blijft de werkwijze hetzelfde. Het beheer- en rapportageportal zal op dezelfde wijze functioneren als voorheen. Hulp en ondersteuning bij deze werkwijze zijn te vinden op de monitorpagina op Bibliotheekinzicht De oude weblink www.effectenmonitorkb.nl blijft tot eind maart in de lucht en zal tot die tijd doorlinken naar Bibliotheekinzicht.

Start nieuw monitorjaar

In mei 2020 start het nieuwe monitorjaar. Bibliotheken die al deelnemen, worden in maart benaderd om hun deelname te continueren. Bibliotheken die in 2019 nog niet deelnamen aan de monitor, maar in 2020 wel willen starten met het meten van effecten, kunnen zich nu al melden via bibliotheekstelsel@kb.nl of in maart registreren via de website.

Afbeelding