Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Enthousiaste discussies over digitaal burgerschap tijdens KB/OB-directeurendag

Nieuwsbericht
Vergelijken
9 februari 2021
Tijdens de halfjaarlijkse KB/OB-directeurendag op 4 februari 2021 stond de Netwerkagenda centraal. Na een plenaire sessie met de directeuren van de KB, de VOB en SPN gingen de aanwezigen in deelsessies in gesprek over de verschillende onderdelen van de Netwerkagenda. Daarbij waren uiteraard ook sessies ingericht voor de bespreking van de pijler digitaal burgerschap, waarover met enthousiasme werd gediscussieerd.
Inhoudsblokken

Voorkeursdoelgroep

Tijdens de twee deelsessies van de KB/OB-directeurendag over de Netwerkagenda werd geprobeerd te achterhalen op welke doelgroep de bibliotheeksector binnen deze opgave, Participatie in de informatiesamenleving, graag de nadruk zou willen leggen: kwetsbare volwassenen, zelfredzame volwassenen of jeugd. Hoewel de aanwezigen stuk voor stuk het liefst elk van deze doelgroepen zo goed mogelijk zou willen helpen, uitte men een voorkeur voor een focus op de tweede en de derde groep. Hiervoor is nog het minste aanbod ontwikkeld, of valt door een samenhangende aanpak nog veel te winnen.

Smartphone

Complexe informatiesamenleving

Bovendien zijn de maatschappelijke veranderingen die deze doelgroepen te wachten staan misschien wel het grootst: de steeds complexer wordende informatiesamenleving maakt het zowel voor volwassenen als jongeren steeds lastiger nepnieuws en waarheid van elkaar te onderscheiden, niet ten prooi te vallen aan de bedoelingen van grote techbedrijven en op dagelijkse basis mediawijs te handelen. Met name voor jongeren is dit een uitdaging: zij mogen dan behoorlijk digitaal vaardig lijken, ook zij zijn zich niet altijd bewust van de gevaren van de digitale wereld. De bibliotheek kan bij deze bewustwording een cruciale rol spelen, vonden de aanwezigen van de deelsessies, het liefst in samenwerking met lokale partners.

Gemeentelijke focus

Ook gemeenten hebben jongeren als focus, merken directeuren. Er zijn verschillende financiƫle middelen beschikbaar om aanbod voor deze groep te bekostigen. Ook de maatregelen rondom het coronavirus hebben op hen grote invloed: zij dreigen te vereenzamen en lopen leerachterstanden op. Daarvoor is zowel binnen de landelijke als de lokale politiek veel aandacht.

Gezinsaanpak

Een focus op de jeugd als doelgroep, met aandacht voor de omgeving die daarbij betrokken kan worden, leek voor iedere aanwezige van de deelsessies op goedkeuring te kunnen rekenen. Die omgeving betreft zowel die van de jongere als die van de bibliotheek: de gezinsaanpak, opgezet in samenwerking met lokale partners, kan ook binnen dit verband zijn vruchten afwerpen. Zo worden meerdere doelgroepen van de bibliotheek tegelijkertijd aangesproken. Deze lijnen worden ook in internationale onderzoeken al uitgeworpen. Daarnaast bleef men geĆÆnteresseerd in de uitbouw van de rol van de bibliotheek in het digitaal burgerschap, ook voor volwassenen.

Meedenken

De aanwezigen gaven collectief aan te willen blijven meedenken over de exacte invulling van deze opgave binnen de Netwerkagenda. Wil jij ook meedenken over digitaal burgerschap en de rol van bibliotheken? Laat het weten aan Hildelies Balk, kwartiermaker van de inrichting van de programmalijn Digitaal burgerschap.