Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Experiment sociaal-juridische hulpvragen

Nieuwsbericht
7 april 2021
De KB en Sociaal Werk Nederland (SWN) gaan samenwerken. We starten in 3 gemeenten een experiment om in bibliotheken integrale dienstverlening aan te bieden aan burgers met sociaal-juridische hulpvragen.
Inhoudsblokken

Doel van het project is om deze dienstverlening laagdrempelig aan te bieden, om met name kwetsbare burgers structureel adequaat te helpen.

We willen deze dienstverlening aan de 'voorkant' van het rechtsbijstandstelsel zichtbaarder en zo toegankelijker maken.

Sociaal Werk Nederland - logo

Ook streven we ernaar dat sociaal-juridische problemen van burgers zo vroeg mogelijk worden onderschept. Zo kunnen we voorkomen dat zij tussen wal en schip raken en/of te laat hulp inschakelen.

Op dit moment selecteren we pilot-gemeenten op basis van 'witte vlekken' rond sociaal-juridische hulp. Ook richten we de projectstructuur in. In Hengelo start in ieder geval een pilot. Verder zijn we in gesprek met 2 andere bibliotheken.

Het project wordt gefinancierd met subsidie vanuit het programma Herziening van de gesubsidieerde rechtsbijstand van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Het experiment loopt 2 jaar: van 2021 tot en met 2022.