Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Fieldlab Online leerplatform van start!

Nieuwsbericht
Vergelijken
2 september 2022
Vanuit de KB is het project Online leerplatform opgestart, om mensen uit kwetsbare doelgroepen beter te kunnen ondersteunen met het ontsluiten van alle digitale educatieve content. Deze digitale content bestaat uit leermiddelen die de Inkoopcommissie heeft ingekocht voor alle bibliotheken, maar ook uit ander materiaal dat bibliotheken lokaal (kunnen) gebruiken. De uitdaging voor het project is om een eenduidige manier te vinden om het aanwezige materiaal voor deze specifieke doelgroepen gemakkelijk en eenduidig toegankelijk te maken, passend bij hun belevingswereld.
Inhoudsblokken
Vrouw met koptelefoon aan beeldscherm

Een speciale rol is hierbij weggelegd voor de begeleiders van deze doelgroepen in de bibliotheken. Denk aan Taalhuis-coaches en docenten van de Digisterker- en Klik & Tik-cursussen. Zij vervullen veelal een sleutelrol bij het gebruik van de digitale cursussen voor deze specifieke eindgebruikers.

Fieldlab

Onderdeel van het project is het fieldlab Online Leerplatform. Hierin gaan we de behoeften van de eindgebruikers en de begeleiders in bibliotheken ophalen rond het gebruik van de digitale content. We zoeken naar een optimale aansluiting op de behoeften van de doelgroep en de begeleiding vanuit bibliotheken en Taalhuizen. Vervolgens worden alle input en ervaringen vertaald in een design en een prototype. Deze vormen de basis voor de verdere realisatie van de oplossing in het project.

In het fieldlab trekken de KB en Rijnbrink gezamenlijk op. Zij worden ondersteund door ontwerpbureau Koos Service Design.

Komende weken vinden interviewrondes plaats met eindgebruikers en experts van Bibliotheek Oost-Achterhoek en Theek5. Daarnaast nemen we kennis en ervaringen van contentleveranciers en stakeholders mee.

Op 31 augustus is het fieldlab Online leerplatform gestart met een gezamenlijke kick-off in Utrecht. In de loop van oktober ronden we het fieldlab af en leveren we de resultaten op. Uiteraard volgt daarna meer informatie.