Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Financiering IDO in komende jaren

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 juni 2022
Gisteren ontvingen de directies van bibliotheken en POI’s een brief van de KB en de VOB over de financiering van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's). Overleg hierover is gaande tussen het ministerie van BZK, VNG, Manifestgroep (uitvoeringsorganisaties van de overheid) en KB en VOB. De brief staat vrij uitgebreid stil bij de omgeving waarin deze financiering zich bevindt en welke stappen de partijen in de komende tijd moeten zetten. Voor die informatie verwijzen we je graag naar de brief die jouw directeur ontvangen heeft.
Inhoudsblokken
Man in de bibliotheek

Helder is in ieder geval dat de VOB en KB zich ten volle inzetten voor voortzetting van een gezonde financiering aan bibliotheken voor de IDO’s. Het ministerie bereidt nu een voorstel voor op basis van input van alle partijen. Alle partijen onderschrijven het belang van de rol van bibliotheken voor de IDO’s.

De brief sluit af met een aantal concrete stappen die bibliotheken nu kunnen zetten, zoals het zorgdragen dat er nog dit jaar in elke gemeente een IDO aanwezig is, het informeren van de gemeente over het bestaan en functie van het IDO (voor zover niet al gedaan) en hoe de financiering van de IDO’s opgenomen kan worden in de begroting van 2023.

Vervolgproces communicatie, LinkedIn Live sessie

Ook in de komende tijd zullen VOB en KB samen optrekken om zo goed mogelijk te informeren, onder meer via de VOBerichten en waar nodig via brieven en live-sessies. Bekijk de LinkedIn Live sessie Toekomstbestendigheid IDO's van 20 juni.

Wil je meer weten? Vraag jouw directie naar de informatie in de brief van KB en VOB.
Of neem contact op met Klaas Gommer (VOB) of Mark Deckers (KB).