Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Financiering IDO’s in de komende jaren

Nieuwsbericht
Vergelijken
12 oktober 2022
Het kabinet heeft structureel 20,95 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld voor de IDO’s. Belangrijkste, en grootste, onderdeel daarvan is de subsidie voor de bibliotheekorganisaties. Het voornemen is om de subsidie en de € 0,83 per inwoner per jaar (bedrag in 2022), voort te zetten. Voornemen is ook deze (op zijn vroegst) per 1 januari 2023 niet meer vanuit de KB, maar via gemeenten aan bibliotheken te laten uitkeren.
Inhoudsblokken
Vrouw in de bibliotheek

In september ontvingen we een eerste uitwerking voor een specifieke uitkering (SPUK). Hierin worden de randvoorwaarden voor deze subsidieverstrekking vastgesteld. KB en VOB volgen dit proces nauwgezet, wat betreft moment van in werking treden, het bedrag per inwoner, en behoud en versterking van de kwaliteit, toegankelijkheid en continuïteit.

Nulmeting

VNG startte in verband met de overgang van de financiering naar de gemeenten het project Lokale regie op Informatiepunten Digitale Overheid (projectleiding: Rachida Moreira Figueiredo). Onderdeel hiervan is een nulmeting bij gemeenten en bibliotheken, door Berenschot. Ook levert het project een handreiking voor gemeenten op.

Toelichting

Deze eerdere brief geeft meer toelichting en deze kun je tevens gebruiken om het gesprek aan te gaan met de gemeente en lokale partners. Advies is om vooruitlopend op de definitieve SPUK het gesprek met de gemeente(n) vast te starten. De verwachting is dat de VOB en KB binnen afzienbare tijd met aanvullende informatie komen zodra er meer bekend is.

Naast de middelen voor de bibliotheekorganisaties, blijven de middelen beschikbaar voor de ondersteuning vanuit KB en SPN en onze partners verenigd in het Netwerk van Publieke Dienstverleners. Zodat de volgende zaken ook in de komende jaren structureel doorlopen:

  • verbreding door uitbreiding met nieuwe dienstverleners
  • actualisatie van kennis én doorlopende deskundigheidsbevordering
  • landelijke campagnes
  • onderzoek en monitoring