Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Future Libraries Lab verbindt student-ontwerpers aan bibliotheken

Nieuwsbericht
Vergelijken
31 maart 2020
Onder de vlag van het Future Libraries Lab zijn er in de periode april t/m juni 2020 15 bachelorstudenten Industrial Design beschikbaar, die voor bibliotheken aan de slag gaan met vraagstukken uit de Kennisagenda voor Openbare Bibliotheken over de vernieuwing van lokale bibliotheekfuncties. De studenten doen dit in het kader van hun eindproject.
Inhoudsblokken

De studenten opereren op het snijvlak van fysiek en digitaal, met kennis en expertise vanuit computer science, kunstmatige intelligentie en industrieel ontwerp.

Studenten kunnen kiezen uit drie uitdagingen:

  1. Verbinden van digitale collecties met de fysieke omgeving;
  2. Vormgeven van bibliotheekfuncties in brede zin in de openbare ruimte;
  3. Creëren van bibliotheek als makerplaats in de culturele infrastructuur.

De studenten gaan in tien weken ieder een concreet ontwerpvoorstel maken voor de bibliotheek voor nieuwe productideeën of product-service-systemen. Voor deelnemende bibliotheken is dit project een uitgelezen kans om in een korte tijd vertrouwd te raken met het vak Industrieel Ontwerp en onderdeel te worden van Future Libraries Lab.

Hoe kun jij als bibliotheek bijdragen?

Indien jouw bibliotheek interesse heeft om hieraan mee te doen en aansluiting vindt bij een of meer van de bovengenoemde thema’s, dan vragen wij je om uiterlijk 14 april a.s. een mail te sturen naar Rosemarie van der Veen-Oei.

Wat verwachten wij van een deelnemende bibliotheek?

De geïnteresseerde bibliotheken worden gekoppeld aan een of meerdere studenten binnen de betreffende thema’s. In de periode april t/m juni zijn er 4 (virtuele) contactmomenten voorzien waarin studenten en bibliotheken over het ontwerp kunnen overleggen. Van deelnemende bibliotheken vraagt dit beschikbaarheid op deze 4 data:

  • Woensdag 22 april – kick-off-project ter kennismaking
  • Woensdag 6 mei – verdiepingssessie tussen deelnemende bibliotheken en studenten
  • Woensdag 3 juni – voortgangssessie tussen deelnemende bibliotheken en studenten
  • Vrijdag 26 juni (10.00-17.30) - presentatie eindresultaten bij faculteit Industrieel Ontwerp, TU Delft met afsluitende borrel

Elke sessie wordt bijgewoond door twee begeleiders van de faculteit Industrieel Ontwerpen.