Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Gegevenslevering Wsob eerder van start

Nieuwsbericht
Vergelijken
6 januari 2021
Het dossier Bibliotheekstatistiek, waarin de belangrijkste cijfers over openbare bibliotheken zijn gebundeld, zal dit jaar niet in november, maar al in juli worden gepubliceerd. Daartoe begint de KB al in januari met het uitvragen van gegevens aan bibliotheken.
Inhoudsblokken

Eerdere uitvraag

De KB kreeg de afgelopen jaren meermaals de vraag of de publicatie van de Gegevenslevering Wsob eerder in het jaar kan plaatsvinden. Om dit te kunnen realiseren, start de KB dit jaar eerder met de uitvraag van gegevens. In tegenstelling tot eerdere jaren vindt deze uitvraag op verschillende momenten plaats. In onderstaand overzicht zijn de perioden weergegeven waarin de vragenlijsten dienen te worden ingevuld.

Vragenlijst Periode
Bezit januari – maart
Personeel januari – maart
Kernfuncties januari/februari – maart
Financieel maart – april
POI's februari - maart

Uitnodiging per e-mail

Contactpersonen voor de desbetreffende vragenlijst zullen per e-mail worden uitgenodigd door DESAN Research Solutions, het onderzoeksbureau waarmee de KB samenwerkt. Wie contactpersoon is voor meerdere onderdelen, kan meerdere mails ontvangen. Heeft binnen jouw bibliotheek een wijziging plaatsgevonden? Geef de juiste contactpersoon aan ons door via bibliotheekmonitor@kb.nl.

Publicatie op Bibliotheekinzicht en StatLine

De resultaten van de Gegevenslevering Wsob 2019 zijn terug te vinden in het dossier Bibliotheekstatistiek 2019 op Bibliotheekinzicht. In dit dossier komen de belangrijkste uitkomsten van de Gegevenslevering Wsob 2019 aan bod en worden de resultaten in bredere context geplaatst. Daarnaast zijn de uitkomsten verwerkt in een infographic en een overzichtelijk dashboard, waarin je kunt filteren op landelijk, provinciaal en lokaal niveau en waar je bibliotheken met elkaar kunt vergelijken. Ook de ruwe datasets, die ten grondslag liggen aan het dossier en dashboard, zijn op Bibliotheekinzicht terug te vinden. Een deel van de uitkomsten wordt op geaggregeerd niveau voor het totaal aan openbare bibliotheken gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op StatLine.

Forum Groningen

Over de Wsob-gegevenslevering

Vanuit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) zijn alle openbare bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) en de KB verplicht om gegevens aan te leveren aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De KB verzamelt en analyseert deze gegevens en presenteert deze in de vorm van het dossier Bibliotheekstatistiek aan het ministerie en het netwerk. Voor de samenstelling van het dossier put de KB uit enquêtegegevens van de Bibliotheekmonitor, het Datawarehouse, G!DS, de gegevenslevering door de POI’s en openbare bibliotheken op de BES-eilanden en de cijfers omtrent de landelijke digitale openbare bibliotheek. In aanvulling op het dossier, het dashboard en de artikelen op Bibliotheekinzicht ontvangen alle bibliotheekorganisaties een individuele infographic, waarin de resultaten op lokaal niveau worden gepresenteerd.

Webinar

Op maandag 22 februari om 14.00 uur zal een webinar worden gegeven over de vragenlijsten van de Gegevenslevering Wsob. Tijdens deze sessie kan men vragen stellen over het invullen van de vragenlijsten. Aanmelden kan via deze link. De webinar is naderhand terug te kijken via Bnetwerk.