Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Gezinsaanpak: gemeenten en bibliotheken gezocht

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 maart 2023
Voor de uitrolfase van het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid zoeken we 25 gemeenten en bibliotheken. Is jouw gemeente al bezig met de gezinsaanpak? Vraag dan of ze mee wil doen aan deze fase om onze aanpak uit te rollen! Aanmelden kan tot 21 april.
Inhoudsblokken
Moeder met 2 kinderen op de bank met tablet

In het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid ontwikkelen we een samenhangende lokale aanpak, met als doel meer taalarme gezinnen effectief te ondersteunen. Binnen deze aanpak ligt de regierol bij gemeenten. Ook is er een belangrijke verbindende rol weggelegd voor bibliotheken. 

Na de pilotfase zijn we nu toe aan het uitrollen van onze aanpak. Nodig ook jouw gemeente uit om mee te doen aan de uitrol!

Alleen gemeenten kunnen zich aanmelden, maar je kunt uiteraard in het contacten met jouw gemeente(n) aangeven welke rol jullie deze uitrolfase kunnen spelen en zo de gemeente stimuleren om mee te doen. 
Anderzijds kan de gemeente jouw bibliotheek benaderen over jullie rol voordat zij een eventuele aanvraag indienen.   

Lees meer over inhoud, voorwaarden en planning van de uitrolfase

Aanmelden

Deadline voor aanmelding is 21 april.