Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Gezocht: laaggeletterden voor deelname aan onderzoek

6 november 2020
Onderzocht wordt de impact van Covid-19 op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking. Hiervoor zoeken de samenwerkende organisaties deelnemers uit deze groepen. De bibliotheek kan hierbij helpen door het onderzoek bij laaggeletterden onder de aandacht te brengen of zelf af te nemen.
Inhoudsblokken

Het doel van het onderzoek is tweeledig:

 • beter zicht krijgen op de impact van de coronacrisis en -maatregelen op deze mensen
 • op basis hiervan hen beter te ondersteunen

Het onderzoek kijkt naar:

 • in hoeverre de crisis en maatregelen worden begrepen en opgevolgd
Afbeelding
mensen
Body
 • de impact van de crisis en maatregelen op de mentale gezondheid

Vragenlijst voor laaggeletterden

Er zijn landelijke onderzoeken die de impact van Covid-19 onderzoeken. Deze onderzoeken zijn echter lastig voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Daarom is een vragenlijst ontwikkeld met en voor de doelgroep. Zo kunnen zoveel mogelijk mensen de vragen beantwoorden. Een voorbeeld vind je op: ikonderzoekmee.nl/vragenlijst/voorbeeldvragenlijst.

Medewerking gevraagd

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Radboudumc, GGD Gelderland-Midden, GGD Gelderland-Zuid, Academische werkplaats Sterker op eigen benen, Academische werkplaats AMPHI, Pharos en MEE Gelderse Poort.

De onderzoekers vragen bibliotheken om de vragenlijst onder de aandacht te brengen van de doelgroep. Weet je (laaggeletterde) mensen die kunnen meedoen aan het online onderzoek, bijvoorbeeld via de taallessen in de bibliotheek? Attendeer hen dan op de vragenlijst. De bevindingen uit het onderzoek kunnen ons aanknopingspunten bieden voor verder beleid om kwetsbare doelgroepen in coronatijd goed te bedienen.

Ben je geïnteresseerd?

Wil je het onderzoek onder de aandacht brengen van de doelgroep? Of wil je zelf de vragenlijst afnemen? Stuur dan een mail aan Anouk Menko, e-mail anouk.menko@radboudumc.nl. Je ontvangt dan meer informatie. De organisatie denkt ook graag mee over de beste manier om de vragenlijst uit te zetten en hierbij - op locatie of via videobellen - te ondersteunen.

Aanvullende informatie

 • De doelgroep laaggeletterden bestaat uit mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Respondenten moeten ouder dan 16 jaar zijn en in Nederland wonen.
 • Het invullen van de vragenlijst kan op een telefoon, tablet of computer. Internet is een vereiste.
 • Het invullen van de vragenlijst duurt 15 tot 20 minuten.
 • Het invullen van de vragenlijst is volledig anoniem.
 • Als de vragenlijst volledig wordt ingevuld, maakt de deelnemer kans op 1 van de 20 bonnen ter waarde van € 50.
 • Vragenlijsten invullen kan van 9 november tot 6 december 2020.
 • De vragenlijst wordt herhaald in maart en juni 2021. Zo wordt er zicht gehouden op hoe het met deze groepen gaat.
 • De resultaten worden besproken met de doelgroepen zelf om de resultaten goed te interpreteren.  Ze worden ook met organisaties en gemeenten besproken om samen handelingsperspectieven op te stellen.
 • De resultaten worden na iedere vragenlijst met zowel de organisaties als de deelnemers gedeeld. Hier kunnen ook interessante aanknopingspunten voor de organisaties uitkomen om op in te spelen.