Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Groeiende samenwerking tussen bibliotheek en basisschool

Nieuwsbericht
Vergelijken
17 april 2020
Vrijwel alle bibliotheken en scholen werken nauw met elkaar samen om kinderen zoveel mogelijk in aanraking te brengen met boeken en lezen. Ze doen dat onder meer op het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid. Het aantal schoollocaties dat samenwerkt met de bibliotheek volgens de aanpak de Bibliotheek op school groeit nog steeds: in het schooljaar 2018-2019 sloten zich zo’n 200 nieuwe schoollocaties aan.
Inhoudsblokken

Stabiele samenwerking rondom leesbevordering en digitale geletterdheid

Gemiddeld zijn bijna acht op de tien kinderen van 4 tot en met 12 jaar lid van de bibliotheek. Bibliotheken bieden niet alleen de mogelijkheid boeken te lezen en te lenen; ze organiseren voor deze doelgroep ook activiteiten en programma’s rondom leesbevordering en digitale geletterdheid. Vrijwel alle bibliotheken bieden producten en diensten aan op het gebied van leesbevordering. Dit aanbod is afgestemd op de gouden driehoek: kinderen, ouders en leerkrachten. Op het gebied van digitale geletterdheid werkt 86% van de bibliotheekorganisaties samen met het primair onderwijs. Hierbij ligt de focus voornamelijk op leerlingen en ouders. In het schooljaar 2018-2019 vulden de bibliotheken en het primair onderwijs gezamenlijk leesplannen in voor circa 2.500 schoollocaties (35%) en mediaplannen voor circa 500 schoollocaties (7%).

Meer schoollocaties met aanpak de Bibliotheek op school

Naast de reguliere samenwerking met het primair onderwijs werken veel bibliotheken en scholen samen volgens de aanpak de Bibliotheek op school. In het schooljaar 2018-2019 werkten 127 basisbibliotheken (88%) volgens deze aanpak samen met 3.213 schoollocaties (45%). Dit zijn circa 200 schoollocaties meer dan in het voorgaande schooljaar.

Resultaten beschikbaar

In totaal hebben 141 basisbibliotheken deelgenomen aan het onderzoek Samenwerking primair onderwijs van de Bibliotheekmonitor: een respons van 97%. Deze landelijke rapportage biedt diverse aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan – zowel intern als met de gemeente en andere samenwerkingspartners. De resultaten zijn door de KB verwerkt in de volgende publicaties:

Meer informatie

Meer informatie over onderzoek naar de dienstverlening van openbare bibliotheken voor jeugd is te vinden op Bibliotheekinzicht. Op deze website bundelt de KB kennis uit diverse actuele en betrouwbare onderzoeken die inzicht geven in de staat van het openbare bibliotheekstelsel. Daarbij worden ontwikkelingen in de sector uitgelicht, ondersteund met cijfermatige gegevens en voorzien van de historische en maatschappelijke context. Hiermee biedt Bibliotheekinzicht professionals en beleidsmakers richting en inspiratie voor het formuleren en evalueren van beleid.

Afbeelding