Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Handreiking Jongeren en (beperkte) basisvaardigheden

Nieuwsbericht
Vergelijken
11 mei 2023
Jongeren die te maken hebben met beperkte basisvaardigheden, kunnen voor de bibliotheek een interessante en complexe doelgroep zijn. Want wie zijn ze? Wat inspireert ze? Hoe bereik je ze? De handreiking Jongeren en (beperkte) basisvaardigheden van Probiblio brengt de doelgroep in kaart en biedt informatie, inzichten en inspiratie voor programmering.
Inhoudsblokken
Jonge vrouw in stoel met boek

Deze jongeren clusteren zich meestal niet in een community rondom het thema laaggeletterdheid of beperkte digivaardigheden. Ze gaan doorgaans gewoon naar school, ze worstelen met hun pubertijd en identiteit, en lopen rond met vraagstukken over geld verdienen, het hoofd boven water houden en prestatiedruk. Ze krijgen te maken met regelgeving, verantwoordelijkheden en mogelijkheden. 
Het enige verschil met hun geletterde leeftijdsgenoten is dat ze het extra moeilijk hebben deze regels, verantwoordelijkheden en mogelijkheden te vinden, te interpreteren en toe te passen. En dit heeft ingrijpende gevolgen voor kansengelijkheid en hun toekomst.

Belevingswereld

Deze handreiking neemt je mee in de belevingswereld van jongeren met beperkte basisvaardigheden. Tegen welke issues lopen zij aan, waar vinden we ze en hoe bereiken we ze? Het laat zien hoe de bibliotheek haar maatschappelijke en educatieve rol kan inzetten voor deze jongeren. Zodat zij, net als hun geletterde leeftijdsgenoten, de kansen krijgen die ze verdienen.

Download de Handreiking Jongeren en (beperkte) basisvaardigheden.