Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Handreiking Kwaliteit bij aanpak laaggeletterdheid

Nieuwsbericht
Vergelijken
20 oktober 2021
Onlangs verscheen deze handreiking met informatie, instrumenten en voorbeelden om gemeenten te helpen bij het sturen op de kwaliteit van het non-formele aanbod rond basisvaardigheden.
Inhoudsblokken

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de aanpak van laaggeletterdheid. Ze helpen inwoners die hun taal-, reken- of digitale vaardigheden willen verbeteren met passend aanbod.

Maar hoe krijgen gemeenten meer grip op de kwaliteit van dat aanbod? En hoe praat je hierover met de betrokken organisaties?

Gezichten kijken van boven af in de camera

Om gemeenten te ondersteunen heeft het Rijk in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en gemeenten de handreiking Kwaliteit bij de aanpak van laaggeletterdheid laten ontwikkelen. De handreiking richt zich specifiek op het non-formele aanbod voor basisvaardigheden, dat tot de verantwoordelijkheid van gemeenten behoort. Daarbij wordt vooral ook de relatie gelegd met het sociaal domein. Want voor goede kwaliteit is een brede inzet op laaggeletterdheid nodig.

Lees meer over de handreiking en download het document via de website Expertisepunt Basisvaardigheden.