Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Het CLB-traject stopt – alternatieve route wordt verkend

Nieuwsbericht
Vergelijken
26 maart 2021
Het onderzoek naar een Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB) is afgerond. De uitkomst van de uitvraag onder bibliotheken is paradoxaal. Hoewel het CLB in principe haalbaar lijkt, is niet voldaan aan de vooraf gestelde drempel: deelname van 90% van de bibliotheken. De beoogde voordelen zijn alleen echt profijtelijk bij voldoende deelname. En die is met de huidige uitkomsten niet gegarandeerd. Hierdoor is er een eind gekomen aan het CLB-traject.
Inhoudsblokken

Het onderzoek naar een Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB) is afgerond. Er is veel werk verzet door het kernteam CLB, met ondersteuning van Chris Wiersma. Gedegen analyses en uitwerkingen vormden de basis voor de uitvraag naar de deelname van bibliotheken. De uitkomst van de uitvraag is paradoxaal. 70% van de lokale bibliotheken en 71% van de inwoners stemde voor deelname aan het CLB. Hoewel het CLB in principe haalbaar lijkt, is niet voldaan aan de vooraf gestelde drempel: deelname van 90% van de lokale bibliotheken.

 

Een CLB zou veel voordelen kennen: het bespaart kosten, verbetert de keten en versnelt innovatie met behoud van de functionaliteit van de huidige bibliotheeksystemen. Die voordelen zijn alleen echt profijtelijk bij voldoende deelname. En die is met de huidige uitkomsten niet gegarandeerd. Door de onvoldoende deelname is er een eind gekomen aan het CLB-traject. 

Alternatieve route

In het netwerkoverleg van VOB, SPN en KB is geconstateerd dat de uitkomst van de uitvraag weliswaar onvoldoende is, maar het voorstel tegelijk te veel steun heeft gekregen om te negeren. Het verkennen van mogelijke alternatieve routes ligt voor de hand. Zowel de POI’s (in SPN-verband) als bibliotheken (in de commissie Digitaal van de VOB) hebben inmiddels aangegeven hierover gesprekken te gaan voeren. Hierbij kunnen zij gebruikmaken van de alternatieve scenario’s uit het eindrapport van het kernteam CLB. Er is afgesproken om deze gesprekken op korte termijn intensief te voeren, ook met bibliotheken die in de uitvraag hebben aangegeven niet mee te doen.

Netwerkagenda en informatieplan

Het traject om te komen tot een coalitie voor een alternatieve route, wordt opgenomen in de Netwerkagenda bij de stelseluitdaging Digitale netwerkinfrastructuur. In het daar aangekondigde Informatieplan kan de alternatieve route ingepast worden in samenhang met innovaties zoals single identity en het online cursusplatform. Een samenhangende ontwikkeling van de gemeenschappelijke infrastructuur is nodig om een sterke digitale dienstverlening voor de gebruiker te realiseren en beter bij te kunnen dragen aan maatschappelijke opgaven.