Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Het Informatiepunt verder vernieuwd

10 juni 2020
Van de sociaal-educatieve kaart Het Informatiepunt is een verbeterde versie live gegaan. Daarnaast worden de Informatiepunten Digitale Overheid ingevoerd. Ga je het aanbod basisvaardigheden weer opstarten? Denk dan ook aan invoer in G!DS!
Inhoudsblokken

De website Het Informatiepunt biedt een sociaal-educatieve kaart van de bibliotheek en haar partnerorganisaties. De site kan al het aanbod in het werkgebied tonen. Daarnaast is er een landelijke variant die het lokale aanbod samenbrengt. Hierin is ook de dienstverlening van het programma Digitale inclusie en de samenwerking met de Belastingdienst begrepen.

Afbeelding
Het Informatiepunt, huisstijloverzicht

Verbetering en uitbreiding

Body

Op basis van de ervaringen van de eerste zeven bibliotheken is de website verbeterd. Zo is er nu een postcodefilter en is de vormgeving aangepast van de pagina met de informatie over een activiteit.
In de afgelopen tijd zijn we bovendien gestart met de invoer van de Informatiepunten Digitale Overheid. Dat betekent dat naast de cursussen digivaardigheden ook de spreekuren (in welke vorm dan ook) en andere activiteiten zichtbaar worden op Het Informatiepunt en op de website voor de Manifestgroep-partijen.

Controle en ondersteuning invoer

Body

De komende weken ligt voor bibliotheken het accent op het controleren van het aanbod basisvaardigheden dat de afgelopen jaren is ingevoerd. Het gaat om actualiteit, volledigheid (zijn de juiste velden ingevoerd) en kwaliteit. Zodat het aanbod op de website Het Informatiepunt weer actueel en kwalitatief goed is. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar het taalaanbod en invoer van Taalhuizen en Taalpunten. Jouw bibliotheek kan ondersteuning krijgen van SPN bij het controleren van de invoer.  
Komende periode volgt meer informatie via SPN en de open groep Bibliotheken en data invoer basisvaardigheden op Biebtobieb.

Houd je gegevens actueel

Body

Veel bibliotheken gaan voorzichtig hun aanbod rond basisvaardigheden weer opstarten. Vergeet hierbij niet om de invoer in G!DS actueel te houden. Deze gegevens worden immers getoond op de landelijke website Het Informatiepunt.
Denk bijvoorbeeld aan de hulp die je biedt bij de belastingaangifte voor mensen die uitstel hebben gekregen. Dit aanbod wordt ook getoond op de pagina voor het Belteam van de Belastingdienst op basis waarvan zij doorverwijzen naar de bibliotheek.

Zelf starten

Body

Wil je zelf aan de slag met een lokale versie van Het Informatiepunt? Kijk dan voor meer informatie en contactgegevens op de themapagina Sociaal-educatieve kaart / HetInformatiepunt.nl.