Informatie voor het bibliotheeknetwerk

IDO: handreiking voor lokale mediastrategie en campagne

Nieuwsbericht
8 december 2020
De handreiking Lokale mediastrategie en campagne IDO is verschenen. Hiermee kun je lokaal goed aansluiten op de landelijke IDO campagne die half februari 2021 start. Hierin onder meer: informatie over de campagne, do’s en don’ts, inspiratie en voorbeeldteksten voor social en huis-aan-huisbladen.
Inhoudsblokken

Half februari 2021 start de landelijke campagne om meer bekendheid te geven aan de Informatie­punten Digitale Overheid (IDO’s). Er komen spotjes op de landelijke tv, specifiek gericht op ouderen, laaggeletterden en hun sociale omgeving. Ook komt er een online campagne voor jongeren en nieuwe Nederlanders, gekoppeld aan de landingspagina www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl.

Daarnaast is er heel 2021 een search­campagne: wanneer iemand zoekt via Google op bepaalde zoekwoorden, komt de website van IDO bovenaan te staan en kan de doelgroep snel de juiste informatie vinden. De campagne duurt een jaar. Bekijk het schema in de handreiking Lokale mediastrategie en campagne.

Handreiking lokale mediastrategie en campagne IDO, omslagafbeelding met foto man in bibliotheek

De landelijke campagne is een mooie kans voor jouw bibliotheek om lokaal het IDO onder de aandacht te brengen. Belangrijk daarbij is om - door een effectieve inzet van lokale media - zo goed mogelijk aan te sluiten bij de landelijke campagne. Keuzes maken is hierin cruciaal: wanneer sluit je aan? Welke doelgroep(en) kies je en via welke kanalen en met welke boodschap ga je die bereiken?
De handreiking Lokale mediastrategie en campagne geeft je handvatten om goede keuzes te maken.
Ook vind je informatie over de landelijke campagne, welk promotie- en campagnemateriaal er is, do’s en don’ts en tips en inspiratie voor een effectieve lokale campagne en media-aanpak. Compleet met voorbeeldteksten voor social en een advertentie in de lokale huis-aan-huisbladen.

De spotjes staan inmiddels ook in de marketingtoolkit IDO in het mapje Landelijke campagne 2021. De losse campagnebeelden vind je in de beeldbank op de landelijke huisstijlportal.