Informatie voor het bibliotheeknetwerk

IDO-registratiefomulier verbeterd

Nieuwsbericht
Vergelijken
5 augustus 2022
Het IDO-registratieformulier in de Outputregistratietool is weer verbeterd. Op basis van feedback van bibliotheken zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd die de tool gebruiksvriendelijker maken. Zo kun je na het selecteren van een bibliotheeklocatie nu de optie ‘blijf bezoekers registreren’ aanvinken. Hierdoor opent meteen een nieuw, leeg registratieformulier nadat je een formulier ingevuld en opgeslagen hebt.
Inhoudsblokken
IDO Oegstgeest

Daarnaast wordt de achtergrondinformatie van het IDO nu ook weergegeven in de Excel-datadownload, waardoor je onder meer kunt zien welke medewerkers de registraties hebben ingevoerd. Op landelijk niveau kunnen we de gegevens van het IDO, zoals openingstijden en bemanning, hierdoor koppelen aan de data uit bezoekersregistraties.
Na de zomer hopen we deze data te presenteren in een overzichtelijk dashboard in de Bibliotheekinzicht Databank.

Evaluatie

Eind 2021 werd tijdens de Update Digitale inclusie het gebruik van de Outputregistratietool geëvalueerd. De gedeelde ervaringen, suggesties, vragen en verzamelde data staan nu in een wensenlijst met verbeterpunten. Hierbij onderscheiden we punten die snel kunnen worden doorgevoerd en complexere zaken die meer tijd vragen.

Begin 2022 zijn de eerste verbeteringen doorgevoerd in het IDO-registratieformulier. De nieuwste wijzigingen vormen hier een vervolg op.