Informatie voor het bibliotheeknetwerk

IDO-registratieformulier verbeterd dankzij feedback bibliotheken

Nieuwsbericht
Vergelijken
7 februari 2022
Eind 2021 werd tijdens de Update Digitale Inclusie het gebruik van de Outputregistratietool geëvalueerd. In deze tool registreren bibliotheken met een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) het aantal bezoekers, het type vragen dat bij het IDO gesteld wordt en de wijze waarop de bezoekers worden geholpen. Met de suggesties en wensen die bibliotheken destijds hebben aangedragen, is het IDO-registratieformulier nu verbeterd. Zo sluit het formulier beter aan op de digitale IDO-dienstverlening en de ondersteuning rondom het coronatoegangsbewijs, en kan het aantal bezoekers per type gestelde vraag worden gemonitord.
Inhoudsblokken
IDO Oegstgeest

Foto: KB | Maarten Albrecht

Evaluatie

Tijdens de Update Digitale Inclusie deelden ruim 90 bibliotheken en POI’s hun ervaringen met de Outputregistratietool: het instrument om het aantal IDO-bezoekers en de IDO-dienstverlening te registreren. Inmiddels maken bijna alle bibliotheekorganisaties gebruik van de tool en zijn ruim 26 duizend IDO-vragen in de tool geregistreerd. De gedeelde ervaringen, suggesties, vragen en verzamelde data zijn verwerkt tot een wensenlijst met verbeterpunten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen punten die snel kunnen worden doorgevoerd en meer ingrijpende zaken die meer tijd vragen.

Verbeteringen

Op verzoek van de gebruikers van de Outputregistratietool is een aantal antwoordopties aan het formulier toegevoegd, onder andere voor het type vraag van de bezoeker, de organisatie waarover de vraag ging en de duur van het gesprek. Daarnaast worden enkele vragen niet meer gesteld en zijn er vragen toegevoegd om ook de IDO-dienstverlening in andere vorm, bijvoorbeeld online of telefonisch, te kunnen registreren. De vraag van de bezoeker werd voorheen in een open veld ingevoerd; nu zijn er enkele veelvoorkomende antwoorden als categorieën aan de meerkeuzevraag toegevoegd. Zo is het formulier sneller in te vullen en kunnen we het aantal gestelde vragen ook naar type vraag indelen en aan lokale en landelijke stakeholders rapporteren. Bekijk het volledige registratieformulier.