Informatie voor het bibliotheeknetwerk

IDO-vragen over Wet open overheid

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 juni 2022
De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In de publieksbrochure Wet open overheid is beschreven wat de Woo inhoudt en hoe overheidsinformatie is op te vragen. Die brochure kun je downloaden en (laten) printen; handig als je vragen krijgt van (IDO-)bezoekers. Gedrukte exemplaren bestellen kan tot en met 5 oktober.
Inhoudsblokken
Omslag brochure Wet open overheid

De wet geldt sinds 1 mei 2022. Hierin is geregeld dat iedereen informatie mag vragen over wat de overheid doet. Ook zijn overheidsorganisaties nu verplicht om zoveel mogelijk informatie open te stellen voor iedereen. Is de informatie niet openbaar of niet direct te vinden? Dan kunnen burgers de overheid daarnaar vragen. Hoe dat kan, staat in de brochure.

Iedereen heeft recht op informatie van de overheid

Om burgers te informeren over de Woo, heeft het ministerie van BZK de publieksbrochure Wet open overheid ontwikkeld. Die licht toe welke mogelijkheden er zijn als je informatie van de overheid wilt opvragen en hoe je hier hulp bij kunt krijgen.

Verspreiding van de brochure via IDO’s

De brochure is speciaal gemaakt voor het IDO, als plek waar mensen zich melden met vragen over de overheid. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen reikte de eerste brochure uit aan het IDO-team in Tilburg, tijdens de ontbijtsessie over de Wet open overheid op 2 mei 2022 in bibliotheek LocHal. Je kunt de brochure gebruiken voor je eigen informatie en om mee te geven aan mensen die vragen hebben over deze wet.

Brochure downloaden en (laten) printen

Je vindt de digitale versie van de publieksbrochure Wet open overheid op de portal Landelijke huisstijl. Die kun je downloaden, opslaan en zelf printen. Ook kun je de brochure via de portal in een kleine printoplage bestellen.

Gedrukte exemplaren bestellen

Wil je de gedrukte publieksbrochure bestellen? Stuur dan uiterlijk woensdag 5 oktober een e-mail aan Stephanie Verhagen en vermeld de adresgegevens van de bibliotheek, inclusief ter attentie van wie het pakketje geadresseerd moet worden, en vermeld het aantal exemplaren dat je wilt ontvangen. Je kunt per 10 exemplaren bestellen. Nabestellen is kosteloos. 

Het ministerie van BZK verzorgt vervolgens het drukken en verzenden van de brochures.