Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Impactmonitorjaar 2021 op 1 april van start

Nieuwsbericht
Vergelijken
11 februari 2021
Op 1 april gaat het nieuwe monitorjaar van de Impactmonitor van start. Met deze landelijke tool kunnen bibliotheken de effecten van hun cursussen meten. Bibliotheken hebben nog tot en met 15 maart de kans zich aan te melden voor deze nieuwe ronde.
Inhoudsblokken

Over de Impactmonitor

De Impactmonitor van de KB biedt een verzameling onderzoeksinstrumenten waarmee bibliotheken de effecten van cursussen op het gebied van basisvaardigheden kunnen meten. Zo worden zij op eenvoudige en goedkope wijze gefaciliteerd in het uitvoeren van lokaal effectonderzoek. De resultaten uit de monitor helpen bij de evaluatie van educatieve programma’s en bij de verantwoording aan externe stakeholders.

Impact

Modules

De Impactmonitor bevat modules op vier themagebieden:

Bij elke module wordt gebruikgemaakt van vragenlijsten om de kennis, vaardigheden en attitude van bibliotheekbezoekers te meten. Deze kunnen zowel schriftelijk als digitaal worden voorgelegd.

Monitorjaar 2021

Ook dit jaar kunnen bibliotheken aan de slag met de Impactmonitor. Anders dan voorgaande jaren starten alle bibliotheken tegelijkertijd op 1 april. Voor bibliotheken die al deelnamen, blijven de resultaten uit voorgaande jaren beschikbaar in het rapportagedashboard. Hierdoor is het mogelijk de ontwikkeling door de jaren heen te volgen.

Nieuwe functionaliteiten

In dit nieuwe monitorjaar zullen enkele nieuwe functionaliteiten beschikbaar zijn. Zo is de module over de Nederlandse taal aangepast: op verzoek van gebruikers is deze nu korter en bevat deze alleen een eindmeting. Zo kan de vragenlijst makkelijker worden ingevuld en is  deze inzetbaar bij andere taalactiviteiten dan cursussen. Ook zijn er enkele wijzigingen aangebracht in het beheerportal. Men kan hier nu ook combinatiecursussen toevoegen en cursisten archiveren. Daarnaast hoeft er geen medewerkersvragenlijst meer ingevuld te worden. In verband met de bredere ontwikkelingen in de sector rondom de Netwerkagenda en de wens om monitoringsinstrumenten meer te gaan integreren, zijn andere vernieuwingswensen, zoals de toevoeging van kortere modules, doorgeschoven naar 2022.

Deelnemen

  • Bibliotheken kunnen zich tot en met 15 maart aanmelden aan via deze link. Zij kunnen vanaf 1 april beginnen met het meten van de impact van cursussen in hun bibliotheek.
  • Instappen kan alleen nu, niet later in het jaar.
  • De eerste twee modules zijn kosteloos; elke extra module kost € 227,00 per bibliotheekorganisatie. Voor alle modules geldt dat het hele jaar door onderzoek kan worden uitgevoerd.
  • Ook bibliotheken die eerder hebben deelgenomen aan de Impactmonitor dienen zich opnieuw aan te melden. Bij opnieuw aanmelden worden de bestaande gebruikersaccounts gereactiveerd en blijven de onderzoeksdata uit 2019 en 2020 beschikbaar in het rapportageportal.
  • De deadline voor de start van het uitvoeren van de metingen ligt op 1 juni; van bibliotheken die op die datum niet zijn gestart, wordt de deelname ingetrokken.

Webinar

Wil je meer weten over de werking van de Impactmonitor? Doe mee aan de webinar op 16 maart van 14.00 tot 15.00 uur. Ervaringen horen van een deelnemer aan de monitor? Bezoek dan de openingsbijeenkomst van het festival Leer mij ze kennen op 1 april. Hier geven een directeur en een cursist een inkijkje in hun ervaringen met de Impactmonitor.