Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Impactmonitorjaar 2022 in april van start

Nieuwsbericht
Vergelijken
21 maart 2022
In april gaat het nieuwe monitorjaar van de Impactmonitor van start. Met deze landelijke tool kunnen bibliotheken de effecten van hun cursussen meten. Bibliotheken hebben nog tot en met 28 maart de kans zich aan te melden voor deze nieuwe ronde. Het monitorjaar van de Impactmonitor loopt dit jaar tot en met december 2022.
Inhoudsblokken
Impactmonitor

Over de Impactmonitor

De Impactmonitor van de KB biedt een verzameling onderzoeksinstrumenten waarmee bibliotheken de effecten van cursussen op het gebied van basisvaardigheden kunnen meten. Zo worden zij op eenvoudige en goedkope wijze gefaciliteerd in het uitvoeren van lokaal effectonderzoek. De resultaten uit de monitor helpen bij de evaluatie van educatieve programma’s en bij de verantwoording aan externe stakeholders.

Modules

De Impactmonitor bevat modules op vier themagebieden:

Bij elke module wordt gebruikgemaakt van vragenlijsten om de kennis, vaardigheden en attitude van bibliotheekbezoekers te meten. Deze kunnen zowel schriftelijk als digitaal worden voorgelegd. Per bibliotheek kan men zich voor twee modules kosteloos aanmelden.

Monitorjaar 2022

Ook dit jaar kunnen bibliotheken aan de slag met de Impactmonitor. Anders dan voorgaande jaren starten loopt het jaar tot en met december 2022. Voor bibliotheken die al deelnamen, blijven de resultaten uit voorgaande jaren beschikbaar in het rapportagedashboard. Hierdoor is het mogelijk de ontwikkeling door de jaren heen te volgen.

Aanmelden

Bibliotheken die nu nog niet deelnemen aan de Impactmonitor, kunnen zich via deze link aanmelden. Bibliotheken die al wel deelnamen in 2021 maar een wijziging willen doorgeven, kunnen een mail sturen naar impactmonitor@kb.nl.

Doorontwikkeling Impactmonitor

Het contract bij de huidige softwareleverancier voor de Impactmonitor loopt tot en met december 2022. De KB is bezig met het uitzetten van een Europese aanbesteding om in een centrale cockpit de Impactmonitor, de Bibliotheekmonitor en de Outputregistratietool te integreren in een landelijk systeem. Deze ontwikkeling komt voort uit de doelen die zijn beschreven in de Netwerkagenda. Reeds bestaande vernieuwingswensen, zoals de aansluiting op gemeentelijke afspraken en de toevoeging van kortere modules, zullen in deze doorontwikkeling worden meegenomen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op Bibliotheeknetwerk; daar staan onder meer een handleiding en antwoorden op veelgestelde vragen. Voor vragen over registratie kan men terecht bij impactmonitor@kb.nl. Vragen over het gebruik van de monitor kunnen worden gesteld aan de helpdesk via impactmonitor@bibliotheekonderzoek.nl.