Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Innovatief onderzoek naar lenersvoorkeuren ontvangt subsidie Nationale Wetenschapsagenda

Nieuwsbericht
Vergelijken
8 juli 2020
Het onderzoek Recommender requirements for pluriform perspectives in local public libraries van dr. Cynthia C. S. Liem (Technische Universiteit Delft) is een van de veertig projecten die 50.000 euro financiering ontvangt van NWO. Dit geld is bedoeld om dit idee een jaar lang nader te onderzoeken. De KB is onderzoekspartner van dit project.
Inhoudsblokken

Idee├źngenerator

De aanvragers ontvangen de financiering vanuit het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Idee├źngenerator. De projecten uit dit programma kenmerken zich door hun innovatieve karakter en hun mogelijke impact op de maatschappij. In totaal was er 2 miljoen euro beschikbaar.

Pluriformiteit en meerstemmigheid

Het onderzoek van dr. Liem zal onderdeel uitmaken van het Future Libraries Lab, een samenwerkingsverband tussen de KB en de TU Delft, waarbinnen ontwerpers en computerwetenschappers nadenken over de bibliotheek van de toekomst. Het sluit aan op een bredere tendens die zich richt op de pluriformiteit en meerstemmigheid van de bibliotheek. In een samenleving die steeds sneller digitaliseert, verandert de rol van de lokale bibliotheek. Hoewel zij misschien niet meer wordt gezien als de primaire bron van kennis, wordt ze nog wel gewaardeerd als toegankelijke en sociale ontmoetingsplek voor diverse gemeenschappen. Via hun collectie en ontmoetingsfunctie kunnen bibliotheken gebruikers stimuleren om de samenleving vanuit verschillende perspectieven, opinies en uitdrukkingen te beschouwen. Momenteel gebeurt dit met name in analoge vorm (bv. In de vorm van culturele programmering), maar de vraag is of dit ook digitaal gestimuleerd kan worden, bijvoorbeeld door automatische aanbevelingssystemen.

Onderzoek naar lenersvoorkeuren

Traditionele aanbevelingssystemen bouwen sterk voort op bestaande patronen in gebruikersgedrag, en neigen deze te repliceren. Het is echter de vraag of bestaand gedrag zonder meer gerepliceerd moet worden, als het uiteindelijke doel is om gebruikers te helpen om onverwachte ontdekkingen te doen. Hierom zullen binnen het onderzoeksproject zowel kwalitatief als kwantitatief studies worden gedaan naar bestaande lenersvoorkeuren in verschillende lokale bibliotheken. De inzichten zullen fysiek worden gevisualiseerd, en worden gebruikt als discussiestarters. Samen met bibliotheken en hun gebruikers zullen de technische eisen voor perspectiefverbredende aanbevelingssystemen op deze manier in kaart worden gebracht.