Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Innovatiegelden 2021 en 2022 ingezet voor Innovatieprogramma

Nieuwsbericht
Vergelijken
21 februari 2022
In het Bibliotheekconvenant 2020-2023 zijn afspraken gemaakt over het opnieuw inrichten van innovatie in het netwerk. In verband hiermee konden bibliotheken in 2021 geen KB-innovatiesubsidie aanvragen.
Inhoudsblokken

Inmiddels is het Innovatieprogramma Bibliotheekconvenant 2020 - 2023 uitgewerkt. Voor de financiering van dit netwerk-innovatieprogramma is een beroep gedaan op de KB-innovatiegelden 2021, 2022 en 2023. Verder hebben we een aanvraag ingediend bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om ook de resterende convenantsgelden hiervoor te bestemmen.

Hieraan is een positief advies van de Innovatieraad voorafgegaan, waarna het is besproken met de netwerkpartners. De KB heeft het Innovatieprogramma vastgesteld voor indiening bij OCW in het kader van de convenantsgelden. In het verlengde daarvan is de KB akkoord gegaan met de inzet van de KB-innovatiegelden hiervoor.

Daarmee is er geen afzonderlijk budget meer beschikbaar voor ‘losse’ innovatiesubsidie-aanvragen in het kader van de ‘tijdelijke subsidieregels innovatie 2019 - 2022’.

De Innovatieraad zal, in het kader van de voor de netwerkagenda gevormde koersgroepen, opgaan in de ‘koersgroep innovatie’. 

Het ministerie van OCW neemt, na afstemming met de convenantspartners, het besluit over de toekenning van de convenantsgelden voor het Innovatieprogramma.