Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Innovatiesubsidies 2020 beschikbaar

Nieuwsbericht
Vergelijken
23 januari 2020
De KB stelt voor 2020 opnieuw € 200.000,- beschikbaar voor innovatieve projecten binnen het openbare-bibliotheeknetwerk. De gelden zijn bedoeld om de innovatie in dit netwerk te bevorderen en te versterken. Openbare bibliotheken kunnen tussen 1 februari en 1 april 2020 een aanvraag indienen voor een innovatiesubsidie.
Inhoudsblokken

De regeling staat open voor projectaanvragen van bibliotheken tot een maximumbedrag van € 50.000,- voor omvangrijke projecten met een maximumlooptijd van twee jaar. Het bedrag voor kleinere projecten met de looptijd van een jaar is maximaal € 15.000,-.

 

De hogere bedragen en de langere looptijd voor een deel van de projecten (in principe drie per jaar) zijn bedoeld om versnippering tegen te gaan. De projecten dienen verbonden te zijn met de Actieagenda en Innovatieagenda.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn projecten die het hoogst eindigen in de rangschikking, die de Innovatieraad opstelt op basis van de criteria uit de regeling.

Gedurende de looptijd van de Subsidieregeling 2019-2022 kunnen alle openbare bibliotheken in Nederland twee keer een aanvraag indienen, ongeacht of er gebruik is gemaakt van eerdere subsidieregels voor innovatiegelden van de KB. POI’s kunnen geen innovatiesubsidie aanvragen, behalve als rechtspersoon voor openbare bibliotheken.

Aanvragen indienen vanaf 1 februari t/m 15 september 2020

(vanwege de coronacrisis is de uiterste aanvraagdatum verschoven)

De aanvragen voor de innovatiesubsidies 2020 moeten uiterlijk 15 september 2020 in het bezit te zijn van de KB. Aanvragen kunnen vanaf 1 februari worden ingediend via het aangepaste Aanvraagformulier Subsidiegelden Innovatie 2020 (Word).

Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.

De aanvraag en bijlagen kunnen via e-mail worden verstuurd naar subsidieloket@kb.nl of per post naar:

Subsidieloket Koninklijke Bibliotheek

Postbus 90407

2509 LK Den Haag

Meer informatie

Subsidieregels Innovatiegelden 2019-2022 met:

  • Tips voor het opstellen van een projectbegroting
  • Tijdelijke subsidieregels 2019-2022
  • Subsidiereglement KB 2015
  • Innovatieagenda 2016-2018
  • Actieagenda Innovatie 2017-2018