Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Inrichtingsjaar programmalijn digitaal burgerschap succesvol afgesloten

Nieuwsbericht
Vergelijken
11 april 2022
Het inrichtingsjaar van de programmalijn digitaal burgerschap, dat tot en met maart 2022 liep, is succesvol afgesloten. Er zijn bouwstenen opgeleverd waarmee bibliotheken zelf aan de slag kunnen met digitaal burgerschap in hun eigen organisatie. Ook is met het thema geëxperimenteerd in de vorm van proeftuinen. Daarmee is de koers inzet voor een succesvol vervolg voor de komende jaren.
Inhoudsblokken
Digitaal burgerschap

Bouwstenen

De programmalijn is erop gericht bibliotheken toe te rusten om zelf aan de slag de gaan met digitaal burgerschap. Op die manier helpen bibliotheken burgers zich actief, vaardig en weerbaar te bewegen in de online informatiesamenleving. Daartoe zijn het afgelopen jaar bouwstenen vormgegeven, met daarin tools die bibliotheken zelf kunnen gebruiken, op het gebied van netwerk en beleid, programmering, expertise, onderzoek en communicatie.

Lokaal plan

Geen enkele bibliotheek is hetzelfde. Daarom kunnen organisaties gebruikmaken van het lokaal plan dat in het kader van de programmalijn is ontwikkeld. Bibliotheken kunnen het lokaal plan gebruiken om hun strategie op het gebied van digitaal burgerschap voor de periode 2022-2025 te bepalen en te kiezen welke interventies zij daarbij willen inzetten.

Proeftuinen

Vijf bibliotheken gingen al aan de slag met digitaal burgerschap in de vorm van de proeftuinen. Zij richtten zich onder meer op citizen science, digitale wereldburgers en de 21e-eeuwse vaardigheden van jongeren. De proeftuinen deden waardevolle inzichten op die het hele veld kunnen helpen bij het doorontwikkelen van de rol van bibliotheken op het gebied van digitaal burgerschap.

Impact

Tijdens het proces stond de maatschappelijke impact centraal: welke verandering willen we teweegbrengen in de samenleving? Daartoe is een Theory of Change (ToC) ontwikkeld: de veranderingen die het programma op de korte en lange termijn teweeg wil brengen. Om inzicht te krijgen in de stand van digitaal burgerschap in lokale bibliotheken, wordt onderzoek uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor.

Vervolg

De komende maanden werken we verder aan het vervolgtraject voor de jaren 2022-2025. Daarbij wordt ook gebouwd aan een subsidietraject waarvan bibliotheken gebruik kunnen maken om digitaal burgerschap op lokaal niveau verder vorm te geven. Hierover wordt binnenkort meer bekendgemaakt.