Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Inschrijving Financieringsregelingen en consultaties digitaal burgerschap geopend

Nieuwsbericht
Vergelijken
11 april 2023
Bibliotheken kunnen vanaf nu een aanvraag indienen voor financiering op het gebied van digitaal burgerschap. Het gaat in deze tweede inschrijvingsperiode (11 april t/m 19 mei) om alle regelingen: start-, programmerings- en proeftuinregeling. Met deze regelingen kunnen bibliotheekorganisaties, sámen met partners, aan de slag om digitaal burgerschap vorm te geven binnen de eigen organisatie.
Inhoudsblokken

Meedoen?

Bezoek de pagina’s over de verschillende regelingen voor meer details rondom de aanvraagprocedure. Hieronder vind je de directe links naar de drie regelingen. 

Vragen?

Heb je vragen of wil de kans op een succesvolle aanvraag vergroten? Vanaf nu kan er ook ingeschreven worden op individuele online spreekuren (consultatiemomenten). Hierin kunnen vragen over de regelingen, ideeën, voorstellen en projecten met het programmateam besproken worden. 

INSCHRIJVEN CONSULTATIE

 

Over de startregeling

De bibliotheken beginnen binnen het programma digitaal burgerschap met de startregeling. Aan de hand van het opstellen van een Theory of Change (ToC) en het maken van een omgevingsanalyse werken ze toe naar een lokaal plan. De regeling voorziet in financiële ondersteuning hiervoor. Lees meer over de startregeling en de aanmeldprocedure.

Over de programmeringsregeling

Voor de financiering van de uitvoering van de plannen die zijn gemaakt op basis van het lokaal plan (startregeling) kunnen bibliotheken een beroep doen op de programmeringsregeling. Deze is bedoeld om de uitvoering van het lokaal plan in gang te zetten, met behulp van interventies uit de bouwsteen Programmering van het programma digitaal burgerschap. Het is mogelijk om andere bestaande interventies in te zetten die (nog) niet in de bouwsteen Programmering staan. Neem hiervoor contact op met het programmateam via een consultatiemoment. Lees meer over de programmeringsregeling en de aanmeldprocedure.

Over de proeftuinregeling

Door middel van de proeftuinregeling wordt bibliotheken én POI’s ruimte geboden voor experiment en innovatie. De afgelopen jaren is wel gebleken dat niets zo dynamisch is als het thema digitaal burgerschap. Snelle technologische ontwikkelingen en het voortdurend veranderende digitale speelveld vergen continue aanpassingen om volwaardig te kunnen meedoen. Binnen de proeftuinregeling wordt ingezet op het verkennen van nieuwe wegen en het opzetten van nieuwe lijnen. Lees meer over de proeftuinregeling en de aanmeldprocedure.

Digitaal burgerschap

Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief, vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de digitaliserende samenleving. Het programma digitaal burgerschap ondersteunt bibliotheken hun rol in dit landschap op het vlak van digitaal burgerschap te verstevigen, uit te breiden en de maatschappelijke impact te vergroten.